Thứ Năm, Tháng Mười Hai 8, 2022
HomeWikiBánh tráng LỤI CHAY | Thực dưỡng hiện đại

Bánh tráng LỤI CHAY | Thực dưỡng hiện đại


Carot + củ sắn để vô tôn riêng, thêm 1tsp muối để 15phut, vắt ráo nước
Khoai môn hấp cho chín vừa hoặc cho vô microwave vài phút, đừng để chín quá sẽ bị nhão
–> Chảo thêm dầu, xào nấm trước, nêm dầu hào chay + nước tương –> lần lượt cho carot cu sắn , khoai môn, zucchini, ớt dalat, nêm lại đường, bột nêm, dầu hào vừa ăn, xào vừa chín thôi, tầm 5phut, tat bếp, cắt nhuyễn ngò + rau răm hoặc rau thơm vô trộn đều.
– bánh tráng nhúng nước, cuốn như hình rồi ăn liền hoặc nướng bằng air frier hoặc chiên.
*** Nước mắm me: 15gr me ngâm với 1,5 cup nước sôi 15phut, ray lấy nước, cho tiếp 1cup nước sôi vô phần me đã rây, lọc nước me lần 2.
– cho me vô nồi, nêm 4mc đường + 2mc dầu hào + 1mc nước tương + 1mc bột nêm + 2mc ớt sate chay –> nêm lại tùy khẩu vị, quấy 2mc bột năng + 2mc nước rưới vô từ từ đến khi sệt vừa ý, tắt bếp
– Thêm đậu phộng giã sơ lên trên + ớt tươi băm nếu thích cay hơn.
➡️ Gia vị thay đổi theo sở thích, khẩu vị mỗi gia đình.
➡️ Ăn thực dưỡng hoàn toàn có thể dùng Bánh tráng từ bột gạo lứt

‘,’undefined’,’.shortcode-tab’,’.shortcode-vtab’,’.shortcode-accordion’,’content’,’.shortcode-col .col.col-1′,’.col’,’margin-left’,’margin-right’,’px’,”,’.post-body-inner’,’width’,’%’,’.shortcode-message > div’,'[style*=”background-color”]’,’background-color’,’background-color’,’undefined’,’.post-body-inner img’,’_BlogView’,’Blog1′,’content-section-2′,’Blog1′,’https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/1879413497-lbx.js’,’https://www.blogger.com/static/v1/v-css/368954415-lightbox_bundle.css’,’displayModeFull’,’.post-labels’,’.post-label[href=”‘,'”]’,’.label-count-value’,’.post-share-buttons-url’,’focus’,’.post-related’,’/posts/default/-/’,’?max-results=”,”&start-index=’,’&alt=json-in-script’,”,”,’post-related-item-wide’,’

‘,’

‘,’Not found any posts’,’.post-related-content’,’.post-related-content .item-thumbnail img’,’.post-related’,’

‘,’

‘,’

Xem thêm
Bữa sáng siêu nhanh với bánh bột mì nướng thơm nức mũi

‘,’RECOMMENDED FOR YOU’,’

‘,’‘,’

‘,’

‘,’

Loading…

‘,’

‘,’

‘,’.post-related’,”jsonp”,’click’,’.post-related-random-button’,’.post-related-content’,’

Loading…

‘,”jsonp”,’header-section’,’.widget-item-control’,’.header-social-icons’,’.widget-content’,”,’ style=”width:’,’%”‘,’#’,’ > h2′,’#’,’ h2.widget-title’,’#’,’ .feed-widget-header’,”,’ class=”tab-link’,’ active’,'”‘,’ onclick=”‘,’$(‘#’,”).hide();’,’$(‘#’,”).show();’,'”‘,’ ‘,’ ‘,’#’,’

‘,’

‘,’.tab-link’,’href’,’-link’,”,’ .item-thumbnail img’,’undefined’,’widget-content’,’

‘,’Not found any posts’,’

‘,’pending’,’widget-content’,’

Loading…

‘,”,’/-/’,’posts’,’recent’,’random’,’random’,’oldest’,’oldest’,’comment’,’comments’,’posts’,’recent-posts’,’comments’,’oldest’,’random’,’oldest’,’false’,’hide’,’none’,’no’,’true’,’show’,’enable’,’yes’,’/-/’,’/feeds/’,’/default’,’?alt=json-in-script&max-results=”,”http://www.thucduonghiendai.info/”,’/default’,’?alt=json-in-script&max-results=”,”#’,’-p-‘,’recent’,’#’,’-p-‘,”,’&start-index=’,’oldest’,’random’,’comment’,’undefined’,’undefined’,’oldest’,’random’,’popularposts’,”jsonp”,”,’#’,’ a,’,’ .color {color: ‘,’}’,’ .border,’,’ .feed-widget-header {border-color: ‘,’}’,’ .bg,’,’.box-title h2.widget-title,’,’ .slider-item .item-readmore:hover,’,’ .grid-item .item-readmore:hover,’,’ .owl-dot.active {background: ‘,’}’,’.box-title h2.widget-title a,’,’ .item-labels a,’,’ .item-title a,’,’ .meta-item,’,’ .feed-widget-labels a,’,’ .slider-item .item-readmore,’,’.sticky .item-0 a.item-readmore, ‘,’ .grid-item .item-readmore {color:white}’,’ .item-sub .item-title a {color:black} ‘,’.sticky .item-sub .item-title a {color:white}’,’ .slider-item .meta-item .fa,’,’ .grid-item .meta-item .fa {color: ‘,’}’,’.complex .than-0 .item-labels,’,’.blogging .item-labels,’,’.left .item-extra .item-labels,’,’.right .item-extra .item-labels,’,’.ticker .item-labels {background: none}’,’.complex .than-0 .item-labels a,’,’.complex .item-sub .meta-item,’,’.blogging .item-labels a,’,’.left .item-extra .item-labels a,’,’.right .item-extra .item-labels a,’,’.ticker .item-labels a {color: ‘,’}’,’.complex .than-0 .item-title a,’,’.blogging .item-title a,’,’.one .meta-item,’,’.left .item-extra .item-title a,’,’.right .item-extra .item-title a,’,’.ticker .item-title a {color: black}’,’.blogging .meta-item,’,’.left .item-sub .meta-item,’,’.right .item-sub .meta-item {color: #666}’,’rainbow’,’ .thumbnail-overlay { background-color: ‘,’; background-image: -webkit-linear-gradient(135deg,’,’,#000); background-image: -moz-linear-gradient(135deg,’,’,#000); background-image: -o-linear-gradient(135deg,’,’,#000); background-image: linear-gradient(135deg,’,’,#000); }’,’

‘,”,”,”,”,”,”,’ target=”_blank”‘,’

‘,”,”,’

‘,’VIEW ALL’,’

‘,”,”,’

‘,’VIEW ALL’,’

‘,’‘,’‘,’

‘,’VIEW ALL’,’

‘,’

‘,’

‘,’

    ‘,’

  • ‘,’
  • ‘,’

‘,’

‘,”,’

‘,’

‘,’

‘,’

Loading…

‘,’

‘,’Not found any posts’,’

‘,’

‘,’

‘,’left’,’right’,’followbyemail’,’.widget-content’,’

‘,’

‘,’image’,’quote’,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

– ‘,”,”,’

‘,’.widget-content’,’.item-thumbnail’,’height’,’px’,’.item-thumbnail img’,’.item-thumbnail’,’html’,’content-section-2′,’standard’,’‘,”,’undefined’,”,’undefined’,’undefined’,’.’,’:’,’http’,’‘,’‘,’‘,’‘,’‘,’ ‘,’‘,’none’,”,”,”,”,’undefined’,”,’ ‘,’‘,’undefined’,”,’ ‘,’‘,”,’

‘,’

‘,”,’…’,’…’,’

‘,’

‘,”,’

‘,’Readmore’,’

‘,’undefined’,’natural-‘,’natural-‘,”,”,’‘,’undefined’,’‘,’‘,’‘,”,’undefined’,’‘,’‘,”,”,”,’undefined’,”,’, ‘,’popularposts’,”,”,”,”,’

‘,’

‘,”,’ ‘,’ ‘,’shad item item-‘,’ item-two’,’ item-three’,’ item-four’,’ than-‘,’ ‘,’ ‘,’ ‘,’ class=”‘,’ ‘,'”‘,”,’undefined’,’undefined’,’undefined’,”,’acd’,”,’a’,’c’,’d’,”,’

‘,’

‘,’.widget-content’,’

Loading…

‘,’&start-index=’,”jsonp”,’data-max_page’,’data-total’,’.feed-widget-pagination-info .value’,’.feed-widget-pagination-button.active’,’active’,’.feed-widget-pagination-button-‘,’active’,’.feed-widget-pagination-separator’,’.feed-widget-pagination-button’,’.feed-widget-pagination-button-‘,’.feed-widget-pagination-button-‘,’.feed-widget-pagination-button-‘,’.feed-widget-pagination-button-3′,’.feed-widget-pagination-button-‘,’.feed-widget-pagination-separator-1′,’.feed-widget-pagination-separator-‘,’.feed-widget-pagination-button-1′,’.feed-widget-pagination-button-‘,’no-post’,’.widget-content’,’Not found any post match with your request’,’undefined’,’data-max_page’,’data-total’,”,”,”,’‘,’‘,’ / ‘,’ ‘,’POSTS’,’‘,’.feed-widget-pagination’,’.feed-widget-pagination-button’,’.active’,’undefined’,’undefined’,’out-of-thumbnail’,’out-of-thumb’,’oot’,’auto’,’0′,’auto-height’,’fix-height’,’show-icon’,’none-icon’,”,”,”,”,”,”,’grid’,’

‘,’

‘,’bg’,’cad’,’

‘,’

‘,’auto’,’natural-520′,’

‘,’

‘,’

‘,’bg’,’oot’,”,’By’,”,’

‘,’

‘,’oot’,’

‘,’oot’,”,’cd’,’

‘,’

‘,’auto’,’natural-450′,’

‘,’

‘,”,’

‘,”,’oot’,”,’By’,”,’

‘,’

‘,’oot’,’

‘,’oot’,”,’cd’,’

‘,’

‘,’auto’,’natural-500′,’

‘,’

‘,’

‘,’bg’,’oot’,”,’

‘,’

‘,’oot’,’

‘,’oot’,”,’

‘,’

‘,’

‘,’auto’,’natural-320′,’

‘,”,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’auto’,’natural-900′,’

‘,’

‘,’

‘,’bg’,’oot’,”,’

‘,’

‘,’oot’,’

‘,’oot’,”,’

‘,’

‘,’auto’,’0′,’natural-450′,’

‘,’

‘,”,’

‘,”,’oot’,”,’By’,”,’

‘,’

‘,’oot’,’

‘,’oot’,”,’cd’,’

‘,’

‘,’auto’,’0′,’natural-450′,’

‘,’

‘,’

‘,’bg’,’oot’,”,’By’,’

‘,’

‘,’oot’,’

‘,’oot’,”,’cd’,’

‘,’

‘,’

‘,’even’,’even’,’

‘,’

‘,’

‘,”,’ style=”height:’,’px”‘,’

‘,’

‘,”,’ style=”height:’,’px”‘,’

‘,’

‘,’

‘,’bg’,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’‘,’:‘,”,’ ‘,’ ‘,’ ‘,’‘,”,’

‘,’‘,’‘,”,’

‘,’

‘,’two’,’auto’,’0′,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’three’,’auto’,’0′,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’.widget-content’,’opacity’,’#widget-content-‘,’ .item-thumbnail’,’height’,’px’,’slider’,’carousel’,’#widget-content-‘,’ .’,’-item’,’height’,’px’,’sticky’,’#widget-content-‘,’ .item-1 .item-thumbnail,#widget-content-‘,’ .item-2 .item-thumbnail,#widget-content-‘,’ .item-3 .item-thumbnail’,’style’,’.item-thumbnail img’,’rainbow’,’.thumbnail-overlay’,’background-color: ‘,’,’,’; background-image: -webkit-linear-gradient(135deg,’,’); background-image: -moz-linear-gradient(135deg,’,’); background-image: -o-linear-gradient(135deg,’,’); background-image: linear-gradient(135deg,’,’);’,’style’,’responsive’,’responsive’,’responsive’,’responsive’,’responsive’,’slider’,’loop’,’nav’,’dots’,’ticker’,’autoplay’,’autoplayHoverPause’,’onTranslated’,’#widget-content-‘,’ .item-thumbnail img’,’navText’,’‘,’‘,’rtl’,’.item-title’,’font-size’,’px’,’undefined’,’inherit’,’animateIn’,’undefined’,’inherit’,’animateOut’,’ticker’,’slideBy’,’autoplayTimeout’,’autoplaySpeed’,’autoplayTimeout’,’items’,’responsive’,’items’,’responsive’,’items’,’responsive’,’items’,’responsive’,’items’,’destroy.owl.carousel’,’owl-carousel owl-loaded’,’.owl-stage-outer’,’#widget-content-‘,’owlCarousel’,’.menu-mega-content’,’Not found any posts’,’finished’,”,’

‘,’‘,”,”,”,’

‘,’.menu-mega-content’,’finished’,’.menu-mega-content’,’img’,’/posts/default’,’/-/’,’.html’,’_’,’_’,’updated-min’,”http://www.thucduonghiendai.info/”,’0′,’0′,’updated-min’,’-‘,’-01T00:00:00-08:00′,’updated-max’,’-‘,’-01T00:00:00-08:00′,’?alt=json-in-script&max-results=”,”&start-index=’,’updated-min’,’&published-min=’,’updated-min’,’updated-max’,’&published-max=’,’updated-max’,’q’,’q’,”,’&q=’,’q’,’&orderby=relevance’,’.widget.archive-page-feed’,’data-count’,’.widget.archive-page-feed .widget-content’,’

Loading…

‘,”jsonp”,’.widget.archive-page-feed’,’data-max_page’,’.widget.archive-page-feed’,’data-count’,’.widget.archive-page-feed’,’data-total’,’.archive-page-pagination-info .value’,’.archive-page-pagination-button.active’,’active’,’.archive-page-pagination-button-‘,’active’,’.archive-page-pagination-separator’,’.archive-page-pagination-button’,’.archive-page-pagination-button-1′,’.archive-page-pagination-button-2′,’.archive-page-pagination-button-3′,’.archive-page-pagination-button-‘,’.archive-page-pagination-button-‘,’.archive-page-pagination-button-‘,’.archive-page-pagination-button-‘,’.archive-page-pagination-button-‘,’.archive-page-pagination-button-‘,’.archive-page-pagination-separator-3′,’.archive-page-pagination-separator-‘,’#archive-page-‘,’#archive-page-‘,”,’no-post’,’.widget-content’,’Not found any post match with your request’,’. ‘,’Back Home’,”,’data-max_page’,’data-count’,’data-total’,”,”,”,’‘,’‘,’ / ‘,’ ‘,’POSTS’,’‘,’.archive-page-pagination’,’.archive-page-pagination-button’,’.active’,’.archive-page-pagination-top’,”jsonp”,’archive-page-feed feed’,’

‘,’‘,’LABEL’,’: ‘,”,’‘,’‘,’ ‘,”,’.html’,’_’,’_’,’‘,’ARCHIVE’,’: ‘,’-‘,’‘,”http://www.thucduonghiendai.info/”,”http://www.thucduonghiendai.info/”,’‘,’ARCHIVE’,’: ‘,’0′,’-‘,’‘,’updated-min=’,’-‘,’‘,’ARCHIVE’,’: ‘,’‘,’q’,”,’‘,’SEARCH’,’: ‘,’q’,’+’,’ ‘,’‘,’‘,’ALL POSTS’,’‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’

‘,’.widget’,’h2′,’h2′,’h2′,’h2.widget-title’,’no-title’,’.FollowByEmail’,’td’,’width’,’table’,’cellspacing’,’cellpadding’,’.widget.main-menu’,’main-menu-center’,’.menu .menu-item-mega-label’,’.loaded’,’loaded’,’/posts/default/-/’,’data-slug’,’?alt=json-in-script&max-results=4′,”jsonp”,’#main-menu-toggle’,’.active’,’active’,’#header .main-menu’,’active’,’#header .main-menu’,’#main-menu-toggle-mobile’,’active’,’#header .mobile-menu .menu’,’#header’,’mobile-menu-opened’,’#header’,’.sticky’,’#header’,’height’,’px’,’.mobile-menu’,’padding-bottom’,’px’,’#main-menu-toggle-mobile’,’active’,’#header .mobile-menu .menu’,’#header’,’mobile-menu-opened’,’#header’,’height’,”,’.mobile-menu’,’padding-bottom’,”,’#main-menu-toggle-mobile’,’.active’,’#search-toggle’,’.active’,’active’,’.search-form-wrapper’,’active’,’.search-form-wrapper’,’.search-text’,’.search-form-overlay, .search-form-label’,’#search-toggle’,’active’,’.search-form-wrapper’,’.feed-widget-labels a’,’.feed-widget-labels’,’.listing’,’.active’,’a’,’.active’,’listing’,’a’,’active’,’active’,’a’,’.active’,’listing’,’.feed.widget’,’data-i’,’data-i’,’.feed-widget-viewall a’,’href’,’listing’,’a’,’.copyright-year’,’.widget.feed.pending’,’data-i’,’.scroll-up’,”html, body”,’#search-toggle’,’active’,’.search-form-wrapper’,’.wrapper’,’background-color’,’rgb(255, 255, 255)’,’#ffffff’,’#FFFFFF’,’body’,’solid-white’,’#main-sidebar’,’float’,’none’,’undefined’,’#sidebar’,’fix-top fix-bot abs-stay abs-bot’,’style’,’#main-sidebar’,’float’,’none’,’#content’,’#sidebar’,’position’,’static’,’left’,’px’,’width’,’#main-sidebar’,’px’,’fix-top fix-bot abs-stay abs-bot’,’abs-bot’,’fix-top fix-bot abs-stay abs-bot’,’fix-top’,’fix-top fix-bot abs-stay abs-bot’,’abs-bot’,’fix-top fix-bot abs-stay abs-bot’,’fix-bot’,’fix-top fix-bot abs-stay abs-bot’,’top’,’px’,’abs-stay’,’fix-top fix-bot abs-stay abs-bot’,’fix-top’,’fix-top fix-bot abs-stay abs-bot’,’top’,’px’,’abs-stay’,’#sidebar’,’width’,’#main-sidebar’,’px’,’#header’,’.main-menu’,’.main-menu’,’sticky-menu’,’.main-menu’,’ul.menu’,’width’,’px’,’height’,’px’,’.main-menu-placeholder’,’

‘,’.main-menu’,’.main-menu’,’sticky-menu’,’.main-menu’,’ul.menu’,’width’,”,’.main-menu-placeholder’,’disable’,’undefined’,’.main-menu’,’display’,’none’,’#main-sidebar’,’float’,’both’,’#main-sidebar’,’float’,’none’,’#header-wide’,’#header’,’#header’,’sticky’,’#header .blog-title’,’width’,’px’,’.mobile-menu-placeholder’,’

‘,’#header’,’#header’,’sticky’,’#header .blog-title’,’width’,”,’.mobile-menu-placeholder’,’disable’,’undefined’,’.top-page-wrapper’,’.auto-height’,’#header’,’auto-height’,’.mobile-menu’,’display’,’none’,’#main-sidebar’,’float’,’both’,’#main-sidebar’,’float’,’none’,’#header-wide’,’a[href*=”.html”‘,’href’,’_archive.html’,’/p/’,’click’,’a[href*=”#random-post”]’,’body’,’

‘,’/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0′,’/posts/default?alt=json-in-script&max-results=1&start-index=’,”jsonp”,”jsonp”];var _vFoQ=($(_s7BfZ[0]).length&&$(_s7BfZ[1]).css(_s7BfZ[2])!=_s7BfZ[3]);var _vOmO=_s7BfZ[4];var _vDuE=_s7BfZ[5];var _vUaT={‘<(")’:_s7BfZ[6],’:putnam:’:_s7BfZ[7],’:'(‘:_s7BfZ[8],’:poop:’:_s7BfZ[9],’>:o’:_s7BfZ[10],’>:(‘:_s7BfZ[11],'<3′:_s7BfZ[12],'(^^^)’:_s7BfZ[13],’3:)’:_s7BfZ[14],’O:)’:_s7BfZ[15],’8-)’:_s7BfZ[16],’^_^’:_s7BfZ[17],’-_-‘:_s7BfZ[18],’o.O’:_s7BfZ[19],’O.o’:_s7BfZ[20],’:|]’:_s7BfZ[21],'(y)’:_s7BfZ[22],’:)’:_s7BfZ[23],’:D’:_s7BfZ[24],’:(‘:_s7BfZ[25],’:P’:_s7BfZ[26],’=D’:_s7BfZ[27],’:o’:_s7BfZ[28],’;)’:_s7BfZ[29],’B|’:_s7BfZ[30],’:/’:_s7BfZ[31],’:*’:_s7BfZ[32],’:v’:_s7BfZ[33],’:3′:_s7BfZ[34],};var _vNoB=new Object();var _vUoR=new Object();var _vKmD=new Object();var _vRyQ=new Array();var _vNjW=$(_s7BfZ[35]);var _vPjP=$(_s7BfZ[36]);var _vPqP=$(_s7BfZ[37]);function _fDlT(variable){return(typeof(variable)!=_s7BfZ[38]);}function _fEjH(variable){return!_fDlT(variable);}function _fHwY(variable){if(typeof(variable)==_s7BfZ[39]){return true;}else if(variable==_s7BfZ[40]||variable==false||variable==_s7BfZ[41]||variable==_s7BfZ[42]||variable==_s7BfZ[43]||variable==_s7BfZ[44]||variable==0){return false;}if(!isNaN(variable)){return Number(variable);}return true;}function _fZcS(variable){return(typeof(variable)!=_s7BfZ[45]&&!isNaN(variable));}function _fGjE(variable){if(typeof(variable)==_s7BfZ[46]){return true;}if(typeof(variable)==_s7BfZ[47]){return(!variable.length);}if(typeof(variable)==_s7BfZ[48]){for(var _vTgT in variable){return false;}return true;}return(!variable);}function _fPsP(variable){return!_fGjE(variable);}function _fSsQ(variable){return(typeof(variable)==_s7BfZ[49]);}function _fYjM(variable){return(typeof(variable)==_s7BfZ[50]);}function _fJiA(variable){return(typeof(variable)==_s7BfZ[51]||typeof(variable)==_s7BfZ[52]);}function _fPaZ(variable){return(typeof(variable)==_s7BfZ[53]);}function _fWsQ(elem){return(($(window).scrollTop()+$(window).height())>=$(elem).offset().top);}function _fMtV(_vWsT){return(_vWsT.indexOf(_s7BfZ[54])!=-1);}function _fFiY(_vWsT){return _vWsT.split(_s7BfZ[55])[0].split(_s7BfZ[56])[0];}function _fTsB(_vWsT){_vWsT=_fFiY(_vWsT).split(_s7BfZ[57]);return _vWsT[_vWsT.length-1];}function _fUqN(elem,delay){if(_fEjH(delay)){delay=300;}if(_fGjE(elem)||$(elem).length==0){return;}$(_s7BfZ[58]).animate({scrollTop:$(elem).offset().top},delay);}function _fVoR(elem){$(elem).select();$(elem).mouseup(function(){$(elem).unbind(_s7BfZ[59]);return false;});}function _fFkO(min,_vTiH){if(_vTiH==min){return _vTiH;}if(_vTiH=_vCeM){$(_s7BfZ[176]).addClass(_s7BfZ[177]);$(_s7BfZ[178]).remove();_vNjW.remove();clearInterval(_vVrS);}return;}if(_vPlL!=_vUcG){_vUcG=_vPlL;_vKbD=0;return;}else{_vKbD++;}if(_vKbD>=_vCeM){clearInterval(_vVrS);_vNjW.appendTo($(_s7BfZ[179]));_vNjW.css(_s7BfZ[180],_s7BfZ[181]);}},100);}var _vWnI=window.location.search;if(!_fGjE(_vWnI)){_vWnI=_vWnI.substring(1);var _vGpF=_vWnI.split(_s7BfZ[182]);for(var _vXpE=0;_vXpE<_vGpF.length;_vXpE++){var _vAgR=_vGpF[_vXpE].split(_s7BfZ[183]);if(_vAgR.length>1){_vNoB[_vAgR[0]]=_vAgR[1];}}}_vUoR.totalPosts=-1;_vUoR.totalComments=-1;_vUoR.isMobile=(window.location.href.indexOf(_s7BfZ[184])!=-1);_vUoR.languageDirection=$(_s7BfZ[185]).html();_vUoR.pageType=$(_s7BfZ[186]).html();_vUoR.pageTitle=$(_s7BfZ[187]).html();_vUoR.pageName=$(_s7BfZ[188]).html();_vUoR.metaDescription=$(_s7BfZ[189]).html();_vUoR.postImageUrl=$(_s7BfZ[190]).html();_vUoR.postImageThumbnailUrl=$(_s7BfZ[191]).html();_vUoR.title=$(_s7BfZ[192]).html();_vUoR.url=$(_s7BfZ[193]).html();_vUoR.homepageUrl=$(_s7BfZ[194]).html();_vUoR.canonicalHomepageUrl=$(_s7BfZ[195]).html();_vUoR.canonicalUrl=$(_s7BfZ[196]).html();_vUoR.enabledCommentProfileImages=Boolean($(_s7BfZ[197]).html());_vUoR.blogId=$(_s7BfZ[198]).html();_vUoR.postId=$(_s7BfZ[199]).attr(_s7BfZ[200]);_vUoR.bloggerCommentNumber=$(_s7BfZ[201]).attr(_s7BfZ[202]);if(isNaN(_vUoR.bloggerCommentNumber)){_vUoR.bloggerCommentNumber=0;}else{_vUoR.bloggerCommentNumber=Number(_vUoR.bloggerCommentNumber);}_vUoR.encoding=$(_s7BfZ[203]).html();_vUoR.label=new Array();if(_vUoR.homepageUrl.lastIndexOf(_s7BfZ[204])==_vUoR.homepageUrl.length-1){_vUoR.homepageUrl=_vUoR.homepageUrl.substring(0,_vUoR.homepageUrl.length-1);}$(_s7BfZ[205]).each(function(){var _vBeS=$(this).text();_vBeS=_vBeS.split(_s7BfZ[206]);for(var _vXpE=0;_vXpE<_vBeS.length-1;_vXpE+=2){var _vKjY=new Object();_vKjY.name=_vBeS[_vXpE];_vKjY.name=_vKjY.name;_vKjY.count=Number(_vBeS[_vXpE+1]);_vKjY.slug=_fVlS(_vKjY.name);_vKjY.url=_vUoR.homepageUrl+_s7BfZ[207]+_vKjY.slug;_vUoR.label.push(_vKjY);}});_vUoR.labelNumber=_vUoR.label.length;if(_fPsP(_vUoR.label)){for(var _vXpE=0;_vXpE<_vUoR.label.length-1;_vXpE++){for(var _vHtF=_vXpE+1;_vHtF<_vUoR.label.length;_vHtF++){if(_vUoR.label[_vXpE].count<_vUoR.label[_vHtF].count){var _vEeL=_vUoR.label[_vXpE];_vUoR.label[_vXpE]=_vUoR.label[_vHtF];_vUoR.label[_vHtF]=_vEeL;}}}}_vUoR.postLabel=new Array();$(_s7BfZ[208]).each(function(){_vUoR.postLabel.push($(this).attr(_s7BfZ[209]));});_vKmD.current=window.location.href;_vKmD.canonical=_vUoR.canonicalUrl;_vKmD.hash=window.location.hash;_vKmD.feed=_s7BfZ[210];if(_fDlT(_vNoB[_s7BfZ[211]])||_fPgS()){_vKmD.feed=_s7BfZ[212]+_vUoR.blogId;}_vKmD.host=window.location.hostname;_vKmD.name=_vKmD.host.replace(_s7BfZ[213],_s7BfZ[214]).replace(_s7BfZ[215],_s7BfZ[216]).replace(_s7BfZ[217],_s7BfZ[218]);_vKmD.path=window.location.pathname;function _fAnD(image,must_load){if(typeof(must_load)==_s7BfZ[219]){must_load=false;}var _vYfK=$(image).parent().parent();if(typeof(_vYfK)!=_s7BfZ[220]&&_vYfK.is(_s7BfZ[221])){var _vEzO=_vYfK.offset().top;var _vWmZ=_vYfK.offset().left;var _vEqB=$(image).offset().top;var _vVdV=$(image).offset().left;var _vZiQ=$(image).width();var _vZuR=$(image).height();if((_vZiQ>_vZuR*3||_vFoQ )&&(!$(image).is(_s7BfZ[222]))){$(image).addClass(_s7BfZ[223]);setTimeout(function(){_fAnD(image,must_load)},1000);return;}if(_vWmZ<_vVdV&&$(image).parent().is(_s7BfZ[224])){$(image).parent().removeClass(_s7BfZ[225]).addClass(_s7BfZ[226]);$(image).css(_s7BfZ[227],_s7BfZ[228]);if(_vFoQ){var _vZuR=$(image).height();var _vHtP=_vYfK.height();var _vEqB=(_vZuR-_vHtP )/2;$(image).css(_s7BfZ[229],_s7BfZ[230]+_vEqB+_s7BfZ[231]).css(_s7BfZ[232],_s7BfZ[233]);}}else if(_vEzO<_vEqB&&$(image).parent().is(_s7BfZ[234])){$(image).parent().removeClass(_s7BfZ[235]).addClass(_s7BfZ[236]);}var _vZiQ=$(image).width();var _vZuR=$(image).height();if($(image).parent().is(_s7BfZ[237])&&_vZuR>1.3*_vZiQ){$(image).css(_s7BfZ[238],_s7BfZ[239]);$(image).css(_s7BfZ[240],0);}var _vZqG=$(image).attr(_s7BfZ[241]);var _vZiQ=$(image).width();var _vHeM=_fRvO(_vZqG,_s7BfZ[242]+Math.ceil(_vZiQ),false,must_load);if(_vZqG!=_vHeM){$(image).attr(_s7BfZ[243],_vHeM);}}$(image).addClass(_s7BfZ[244]).removeClass(_s7BfZ[245]);}function _fZuJ(images,must_load){if(typeof(images)!=_s7BfZ[246]){images=$(_s7BfZ[247]);}if(typeof(must_load)==_s7BfZ[248]){must_load=false;}images.each(function(){if($(this).is(_s7BfZ[249])&&(!must_load) ){return;}$(this).addClass(_s7BfZ[250]);if($(this).parent().is(_s7BfZ[251])){$(this).wrap(_s7BfZ[252]);}var _vZqG=$(this).attr(_s7BfZ[253]);if(_vZqG!=null){var _vVnB=_vZqG;if(_vVnB.indexOf(_s7BfZ[254])!=-1){}else if(_vVnB.indexOf(_s7BfZ[255])!=-1){if(_vVnB.indexOf(_s7BfZ[256])!=-1){_vVnB=_vVnB.replace(_s7BfZ[257],_s7BfZ[258]);}}if(_vVnB!=_vZqG){$(this).attr(_s7BfZ[259],_vVnB);}}if($(this).is(_s7BfZ[260])){_fAnD(this,must_load);}else{$(this).each(function(){if(this.complete){$(this).load();if(typeof(IE9)!=_s7BfZ[261]&&IE9){this.src=this.src;}}}).on(_s7BfZ[262],function(){_fAnD(this,must_load);});}});}_fZuJ();$(window).resize(function(){_fZuJ();});_fZuJ();function _fRvO(_vZqG,size,crop,must_load){if(_vZqG.indexOf(_s7BfZ[263])==-1&&_vZqG.indexOf(_s7BfZ[264])==-1){return _vZqG;}if(typeof(crop)==_s7BfZ[265]){crop=false;}if(typeof(must_load)==_s7BfZ[266]){must_load=false;}var _vNyY=0;var _vRfB=0;var _vUmD=0;var _vRpQ=0;var _vGkR=0;var _vHcF=_vZqG;if(_fZcS(size)){_vNyY=_vRfB=Number(size);}else if(_fPaZ(size)){if(size.indexOf(_s7BfZ[267])!==-1){var _vIvS=size.split(_s7BfZ[268]);_vNyY=_vIvS[0];_vRfB=_vIvS[1];if(_fZcS(_vNyY)&&_fZcS(_vRfB)){_vNyY=Number(_vNyY);_vRfB=Number(_vRfB);}}else if(size.indexOf(_s7BfZ[269])!=-1&&_fZcS(size.replace(_s7BfZ[270],_s7BfZ[271]))){_vNyY=Number(size.replace(_s7BfZ[272],_s7BfZ[273]));}else if(size.indexOf(_s7BfZ[274])!=-1&&_fZcS(size.replace(_s7BfZ[275],_s7BfZ[276]))){_vRfB=Number(size.replace(_s7BfZ[277],_s7BfZ[278]));}else{return _vHcF;}}else{return _vHcF;}if(_vNyY==_vRfB&&_vNyY==0){return _vZqG;}var _vUcL=_s7BfZ[279];if(_vZqG.indexOf(_s7BfZ[280])!=-1){_vUcL=_s7BfZ[281];}_vZqG=_vZqG.split(_vUcL);for(var _vXpE=0;_vXpE<_vZqG.length;_vXpE++){if(_vZqG[_vXpE].has(_s7BfZ[282])||_vZqG[_vXpE].has(_s7BfZ[283])||_vZqG[_vXpE].has(_s7BfZ[284])||_vZqG[_vXpE].has(_s7BfZ[285])){var _vTfR=_vZqG[_vXpE].split(_s7BfZ[286]);_vTfR=_vTfR[0];_vTfR=_vTfR.replace(_s7BfZ[287],_s7BfZ[288]).replace(_s7BfZ[289],_s7BfZ[290]).replace(_s7BfZ[291],_s7BfZ[292]).replace(_s7BfZ[293],_s7BfZ[294]);if(_vTfR!=_s7BfZ[295]&&!isNaN(_vTfR)){if(_vZqG[_vXpE].has(_s7BfZ[296])){_vGkR=Number(_vTfR);}else if(_vZqG[_vXpE].has(_s7BfZ[297])){_vRpQ=Number(_vTfR);}else if(_vZqG[_vXpE].has(_s7BfZ[298])){_vUmD=Number(_vTfR);}break;}}}if(_vXpE<_vZqG.length){if(_vNyY==_vRfB){if(_vNyY<_vGkR&&(!must_load ) ){return _vHcF;}_vZqG[_vXpE]=_s7BfZ[299]+_vNyY;}else if(_vRfB==0){if(_vNyY<_vUmD&&(!must_load ) ){return _vHcF;}_vZqG[_vXpE]=_s7BfZ[300]+_vNyY;}else if(_vNyY==0){if(_vRfB<_vRpQ&&(!must_load ) ){return _vHcF;}_vZqG[_vXpE]=_s7BfZ[301]+_vRfB;}else{if((_vRfB<_vRpQ||_vNyY<_vUmD)&&(!must_load ) ){return _vHcF;}_vZqG[_vXpE]=_s7BfZ[302]+_vNyY+_s7BfZ[303]+_s7BfZ[304]+_vRfB;}if(crop){_vZqG[_vXpE]+=_s7BfZ[305];}}return _vZqG.join(_vUcL);}function _fDuO(_vYgD){var _vZqG=_s7BfZ[306];var _vEiO=_s7BfZ[307];var _vUoF=_s7BfZ[308];var _vKjG=_s7BfZ[309];index0=_vYgD.indexOf(_vEiO);if(index0!=-1){index1=_vYgD.indexOf(_vUoF,index0);if(index1==-1){_vUoF=_s7BfZ[310];_vKjG=_s7BfZ[311];index1=_vYgD.indexOf(_vUoF,index0);}if(index1!=-1){index2=_vYgD.indexOf(_vKjG,index1+_vUoF.length);if(index2!=-1){_vZqG=_vYgD.substring(index1+_vUoF.length,index2);}}}if(!_vZqG){_vEiO=_s7BfZ[312];_vUoF=_s7BfZ[313];index0=_vYgD.indexOf(_vEiO);if(index0!=-1){index1=_vYgD.indexOf(_vUoF,index0+_vEiO.length);if(index0!=-1){_vZqG=_vYgD.substring(index0+_vEiO.length,index1);}}}if(!_vZqG){var _vEiO=_s7BfZ[314];var _vUoF=_s7BfZ[315];var _vKjG=_s7BfZ[316];var _vKjK=_vEiO;var _vNcO=_s7BfZ[317];var _vBjK=_vYgD.indexOf(_vKjK);if(_vBjK==-1){_vKjK=_vUoF;_vBjK=_vYgD.indexOf(_vKjK);if(_vBjK==-1){_vKjK=_vKjG;_vBjK=_vYgD.indexOf(_vKjK);}}if(_vBjK!=-1){var _vTvX=_vYgD.indexOf(_vNcO,_vBjK);if(_vTvX!=-1){_vZqG=_vYgD.substring(_vBjK+_vKjK.length,_vTvX);if(_vZqG.indexOf(_s7BfZ[318])!=-1){_vZqG=_vZqG.substring(0,_vZqG.indexOf(_s7BfZ[319]));}if(_vZqG.indexOf(_s7BfZ[320])!=-1){_vZqG=_vZqG.substring(0,_vZqG.indexOf(_s7BfZ[321]));}_vZqG=_s7BfZ[322]+_vZqG+_s7BfZ[323];}}}return _vZqG;}function _fAhY(json){if(typeof(json)==_s7BfZ[324]||typeof(SNEEIT_LICENSE)==_s7BfZ[325]){return false;}if(!(_s7BfZ[326] in json)){if(_s7BfZ[327] in json){_vEeL=json.responseText;if(_vEeL.indexOf(_s7BfZ[328])==-1){return false;}_vBjK=_vEeL.indexOf(_s7BfZ[329]);if(_vEeL.indexOf(_s7BfZ[330])==-1){return false;}_vTvX=_vEeL.indexOf(_s7BfZ[331]);_vEeL=_vEeL.substring(_vBjK+1,_vTvX+2);return _fRuM(_vEeL);}else{return false;}}return json;}function _fZeV(json,_vJmB,_vVlN,date_format){if(typeof(json)==_s7BfZ[332]||typeof(SNEEIT_LICENSE)==_s7BfZ[333]){return false;}if(typeof(_vJmB)==_s7BfZ[334]){var _vJmB=500;}if(typeof(_vVlN)==_s7BfZ[335]){if(typeof(DEFAULT_POST_THUMBNAIL)!=_s7BfZ[336]){var _vVlN=DEFAULT_POST_THUMBNAIL;}else{var _vVlN=_s7BfZ[337];}}var _vZlU=_s7BfZ[338];this.id=json.feed.id.$t;var _vTgT=_s7BfZ[339];var _vHxY=this.id.indexOf(_vTgT);this.id=this.id.substring(_vHxY+_vTgT.length);this.id=this.id.replace(_s7BfZ[340],_s7BfZ[341]);this.cate=new Array();if(_s7BfZ[342] in json.feed){for(_vXpE=0;_vXpE]*>(.*?)/g, _s7BfZ[367]);_vEeL.summary=_vEeL.summary.replace(//g, _s7BfZ[368]);_vEeL.summary=_vEeL.summary.replace(/]*>/g, _s7BfZ[369]);}if(_vEeL.summary.length>_vJmB){_vEeL.summary=_vEeL.summary.substring(0,_vJmB)+_s7BfZ[370];}_vEeL.link=_s7BfZ[371];_vEeL.parentId=_s7BfZ[372];_vEeL.reply_label=_s7BfZ[373];if(_s7BfZ[374] in _vWlM){for(_vHtF=0;_vHtF<_vWlM.link.length;_vHtF++){if(_vWlM.link[_vHtF].rel==_s7BfZ[375]){_vEeL.link=_vWlM.link[_vHtF].href;}if(_vWlM.link[_vHtF].rel==_s7BfZ[376]){_vEeL.reply_label=_vWlM.link[_vHtF].title;}if(_vWlM.link[_vHtF].rel==_s7BfZ[377]){_vEeL.parentId=_vWlM.link[_vHtF].href;_vEeL.parentId=_vEeL.parentId.split(_s7BfZ[378])[1];}}}_vEeL.author=new Object();_vEeL.author.name=_s7BfZ[379];_vEeL.author.uri=_s7BfZ[380];_vEeL.author.avatar=_s7BfZ[381];a0=_vWlM.author[0];if(_s7BfZ[382] in a0){_vEeL.author.name=a0.name.$t;}if(_s7BfZ[383] in a0){_vEeL.author.uri=a0.uri.$t;}if(_s7BfZ[384] in a0){if(a0.gd$image.src!=_s7BfZ[385]){_vEeL.author.avatar=a0.gd$image.src;}}_vEeL.thumbnail=_fDuO(_vEeL.content);_vEeL.has_thumbnail=true;if(_vEeL.thumbnail==_s7BfZ[386]&&_s7BfZ[387] in _vWlM){_vEeL.thumbnail=_vWlM.media$thumbnail.url;}if(_vEeL.thumbnail==_s7BfZ[388]){_vEeL.thumbnail=_vVlN;_vEeL.has_thumbnail=false;}_vEeL.format=_s7BfZ[389];if(_vEeL.content.indexOf(_s7BfZ[390])!=-1||_vEeL.content.indexOf(_s7BfZ[391])!=-1||_vEeL.content.indexOf(_s7BfZ[392])!=-1||_vEeL.content.indexOf(_s7BfZ[393])!=-1){_vEeL.format=_s7BfZ[394];}else if(_vEeL.content.split(_vZlU).length>3){_vEeL.format=_s7BfZ[395];}else if(_vEeL.content.indexOf(_s7BfZ[396])!=-1){_vEeL.format=_s7BfZ[397];}_vEeL.reply_number=0;if(_s7BfZ[398] in _vWlM){_vEeL.reply_number=Number(_vWlM.thr$total.$t);}_vEeL.reply_label=_vEeL.reply_label.replace(_vEeL.reply_number+_s7BfZ[399],_s7BfZ[400]);_vEeL.reply_to=_s7BfZ[401];_vEeL.reply_json=_s7BfZ[402];_vEeL.reply_title=_s7BfZ[403];if(_s7BfZ[404] in _vWlM){_vEeL.reply_to=_vWlM[_s7BfZ[405]].href;_vEeL.reply_json=_vWlM[_s7BfZ[406]].source;_vEeL.reply_json=_vEeL.reply_json.replace(_s7BfZ[407],_s7BfZ[408]);_vEeL.reply_json=_vEeL.reply_json+_s7BfZ[409];}_vEeL.pid=_s7BfZ[410];_vEeL.itemClass=_s7BfZ[411];_vEeL.displayTime=_s7BfZ[412];if(_s7BfZ[413] in _vWlM){for(_vHtF=0;_vHtF<_vWlM.gd$extendedProperty.length;_vHtF++){if(_vWlM.gd$extendedProperty[_vHtF].name==_s7BfZ[414]){_vEeL.pid=_vWlM.gd$extendedProperty[_vHtF].value;_vEeL.itemClass=_vEeL.pid;}if(_vWlM.gd$extendedProperty[_vHtF].name==_s7BfZ[415]){_vEeL.displayTime=_vWlM.gd$extendedProperty[_vHtF].value;}}}_vEeL.pid=_vEeL.pid.replace(_s7BfZ[416],_s7BfZ[417]);this.entry[_vXpE]=_vEeL;}}function _fZsK(_vJoA,_vLaV){var _vWbL=_vLaV.split(_s7BfZ[418])[0];if(_fGjE(_vWbL)){return _vLaV;}var _vDqG=_vWbL;if(_vDqG.has(_s7BfZ[419])){var _vBjK=_vDqG.indexOf(_s7BfZ[420]);var _vTvX=_vDqG.indexOf(_s7BfZ[421],_vBjK+1);if(_vTvX!=-1){var _vHpZ=_vDqG.substring(_vBjK,_vTvX+1);_vDqG=_vDqG.replaceAll(_vHpZ,_s7BfZ[422]+_vHpZ.replaceAll(_s7BfZ[423],_s7BfZ[424])+_s7BfZ[425]);}}var _vAyJ=false;if(_vDqG.indexOf(_s7BfZ[426])==_vDqG.length-1){_vAyJ=true;_vJoA.addClass(_s7BfZ[427]);_vDqG=_vDqG.substring(0,_vDqG.length-1);}if(_vDqG.indexOf(_s7BfZ[428])==0){if(_vDqG.indexOf(_s7BfZ[429])==_vDqG.length-1){_vAyJ=true;_vJoA.addClass(_s7BfZ[430]);_vDqG=_vDqG.substring(1,_vDqG.length-1);}}if(_vDqG.indexOf(_s7BfZ[431])==0){_vAyJ=true;_vJoA.addClass(_s7BfZ[432]);_vDqG=_vDqG.substring(1);}if(_vAyJ&&_vDqG){_vDqG=_s7BfZ[433]+_vDqG+_s7BfZ[434];}return _vLaV.replaceAll(_vWbL,_vDqG);}if(_fYpO()){$(_s7BfZ[435]).remove();}else{if(SHOW_AFTER_POST_SECTION==_s7BfZ[436]){$(_s7BfZ[437]).remove();}else{$(_s7BfZ[438]).appendTo($(_s7BfZ[439]+SHOW_AFTER_POST_SECTION));}}$(_s7BfZ[440]).addClass(_s7BfZ[441]);$(_s7BfZ[442]).each(function(){$(this).html($(this).html().replace(_s7BfZ[443],_s7BfZ[444]).replace(_s7BfZ[445],_s7BfZ[446]));});$(_s7BfZ[447]).css(_s7BfZ[448],_s7BfZ[449]);$(_s7BfZ[450]).each(function(){var _vVrF=$(this).html().replaceAll(_s7BfZ[451],_s7BfZ[452]);var _vJoA=$(this).parent();_vJoA.type=_vJoA.attr(_s7BfZ[453]).replace(_s7BfZ[454],_s7BfZ[455]).replace(_s7BfZ[456],_s7BfZ[457]).toLowerCase();_vVrF=_fZsK(_vJoA,_vVrF);$(this).html(_vVrF);if(!_vVrF.has(_s7BfZ[458])||!_vVrF.has(_s7BfZ[459])){if(!_vJoA.is(_s7BfZ[460])){$(this).show();return;}}_vVrF=_vVrF.split(_s7BfZ[461]);_vJoA.section_id=_vJoA.parent().attr(_s7BfZ[462]);_vJoA.id=_vJoA.attr(_s7BfZ[463]);_vJoA.title=_vVrF[0];_vJoA.param=new Object();for(var _vXpE=1;_vXpE<_vVrF.length;_vXpE++){if(_vVrF[_vXpE].has(_s7BfZ[464])){var _vPaS=_vVrF[_vXpE].split(_s7BfZ[465]);if(_vPaS.length<2||(!_vPaS[0].length)||(!_vPaS[1].length)){continue;}_vJoA.param[_vPaS[0]]=_vPaS[1];}}if(_fGjE(_vJoA.param.type)){if(_vJoA.type==_s7BfZ[466]){_vJoA.param.type=_s7BfZ[467];}else{_vJoA.param.type=_s7BfZ[468];}}if(!_fGjE(_vJoA.param)&&!_fGjE(_vJoA.param.type)){if(_fPsP(_vJoA.param.show)){if((_vJoA.param.show.has(_s7BfZ[469])||_vJoA.param.show.has(_s7BfZ[470]))&&(!_vKmD.current.has(_vJoA.param.show))){_vJoA.remove();return;}var _vZkH=_vJoA.param.show.split(_s7BfZ[471]);for(var _vLzC=0;_vLzC<_vZkH.length;_vLzC++){switch(_vZkH[_vLzC]){case 'home':if(!_fYpO()){_vJoA.remove();return}break;case 'label':if(!_fHzS()){_vJoA.remove();return;}break;case 'search':if(!_fDoC()){_vJoA.remove();return;}break;case 'archive':if(!_fOnJ()){_vJoA.remove();return;}break;case 'index':if(!_fXwK()){_vJoA.remove();return;}break;case 'page':case 'static':case 'static_page':if(!_fBgF()){_vJoA.remove();return;}break;case 'post':case 'article':case 'item':case 'single':if(!_fIhE()){_vJoA.remove();return;}break;case 'singular':if(!_fQpQ()){_vJoA.remove();return;}break;case '404':case 'error':case 'error_page':if(!_fNxN()){_vJoA.remove();return;}break;case 'mobile':case 'phone':if(!_fHtK()){_vJoA.remove();return;}break;default:break;}}}if(_fPsP(_vJoA.param.hide)){if((_vJoA.param.hide.has(_s7BfZ[472])||_vJoA.param.hide.has(_s7BfZ[473]))&&(_vKmD.current.has(_vJoA.param.hide))){_vJoA.remove();return;}var _vCzF=_vJoA.param.hide.split(_s7BfZ[474]);for(var _vZpQ=0;_vZpQ<_vCzF.length;_vZpQ++){switch(_vCzF[_vZpQ]){case 'home':if(_fYpO()){_vJoA.remove();return}break;case 'label':if(_fHzS()){_vJoA.remove();return;}break;case 'search':if(_fDoC()){_vJoA.remove();return;}break;case 'archive':if(_fOnJ()){_vJoA.remove();return;}break;case 'index':if(_fXwK()){_vJoA.remove();return;}break;case 'page':case 'static':case 'static_page':if(_fBgF()){_vJoA.remove();return;}break;case 'post':case 'article':case 'item':case 'single':if(_fIhE()){_vJoA.remove();return;}break;case 'singular':if(_fQpQ()){_vJoA.remove();return;}break;case '404':case 'error':case 'error_page':if(_fNxN()){_vJoA.remove();return;}break;case 'mobile':case 'phone':if(_fHtK()){_vJoA.remove();return;}break;default:break;}}}_vJoA.param.type=_vJoA.param.type.toLowerCase();if(_vJoA.type==_s7BfZ[475]){_vJoA.content=new Object();_vJoA.find(_s7BfZ[476]).each(function(){$(this).find(_s7BfZ[477]).each(function(){_vJoA.content.src=$(this).attr(_s7BfZ[478]);});$(this).find(_s7BfZ[479]).each(function(){_vJoA.content.caption=$(this).html();});$(this).find(_s7BfZ[480]).each(function(){_vJoA.content.href=$(this).attr(_s7BfZ[481]);});});}if(_vJoA.type==_s7BfZ[482]||_vJoA.type==_s7BfZ[483]){_vJoA.content=new Array();_vJoA.find(_s7BfZ[484]).each(function(){var _vIaF=$(this);_vIaF.name=$(this).html();_vIaF.url=$(this).attr(_s7BfZ[485]);_vJoA.content[_vJoA.content.length]=_vIaF;});}if(_vJoA.type==_s7BfZ[486]){_vJoA.selectAll=false;_vJoA.find(_s7BfZ[487]).remove();_vJoA.content=new Array();_vJoA.find(_s7BfZ[488]).each(function(){var _vGwW=$(this).text();for(var _vXpE=0;_vXpE<_vUoR.label.length;_vXpE++){if(_vGwW==_vUoR.label[_vXpE].name){break;}}if(_vXpE<_vUoR.label.length){var _vNpP=new Object();_vNpP.name=_vUoR.label[_vXpE].name;_vNpP.slug=_vUoR.label[_vXpE].slug;_vJoA.content.push(_vNpP);}});if(_vJoA.content.length==_vUoR.label.length||_vJoA.content.length==0){_vJoA.selectAll=true;}}if(_vJoA.type==_s7BfZ[489]){_vJoA.json=new Object();_vJoA.json.entry=new Array();var _vXrE=1;_vJoA.find(_s7BfZ[490]).each(function(){var _vWlM=$(this);_vWlM.link=$(this).find(_s7BfZ[491]).attr(_s7BfZ[492]);_vWlM.title=_s7BfZ[493];_vWlM.cate=[_vXrE];_vXrE++;_vWlM.thumbnail=DEFAULT_POST_THUMBNAIL;_vWlM.content=_vWlM.summary=_s7BfZ[494];_vWlM.id=_s7BfZ[495];_vWlM.has_thumbnail=false;$(this).find(_s7BfZ[496]).each(function(){_vWlM.title=$(this).find(_s7BfZ[497]).html();});if(_fGjE(_vWlM.title)){_vWlM.title=$(this).find(_s7BfZ[498]).html();}$(this).find(_s7BfZ[499]).each(function(){_vWlM.thumbnail=$(this).attr(_s7BfZ[500]);_vWlM.has_thumbnail=true;});$(this).find(_s7BfZ[501]).each(function(){var _vRuU=$(this).html();_vWlM.content=_vWlM.summary=_vRuU.substring(0,_vRuU.length-3);});_vJoA.json.entry[_vJoA.json.entry.length]=_vWlM;});}var _vXaG={'cols':_s7BfZ[502],'clm':_s7BfZ[503],'cls':_s7BfZ[504],'c':_s7BfZ[505],'cnt':_s7BfZ[506],'h':_s7BfZ[507],'btn':_s7BfZ[508],'b':_s7BfZ[509],'do':_s7BfZ[510],'t':_s7BfZ[511],'m':_s7BfZ[512],'mt':_s7BfZ[513],'a':_s7BfZ[514],'au':_s7BfZ[515],'cm':_s7BfZ[516],'com':_s7BfZ[517],'comments':_s7BfZ[518],'d':_s7BfZ[519],'sp':_s7BfZ[520],'rdm':_s7BfZ[521],'rm':_s7BfZ[522],'sn':_s7BfZ[523],'s':_s7BfZ[524],'snip':_s7BfZ[525],'description':_s7BfZ[526],'ds':_s7BfZ[527],'dsc':_s7BfZ[528],'cat':_s7BfZ[529],'ct':_s7BfZ[530],'label':_s7BfZ[531],'labels':_s7BfZ[532],'lab':_s7BfZ[533],'la':_s7BfZ[534],'l':_s7BfZ[535],'category':_s7BfZ[536],'categories':_s7BfZ[537],'va':_s7BfZ[538],'idx':_s7BfZ[539],'id':_s7BfZ[540],'pagination':_s7BfZ[541],'navigation':_s7BfZ[542],'page':_s7BfZ[543],'pag':_s7BfZ[544],'pgn':_s7BfZ[545],'nav':_s7BfZ[546],'nv':_s7BfZ[547],'p':_s7BfZ[548],'pg':_s7BfZ[549],'ico':_s7BfZ[550],'i':_s7BfZ[551],'ic':_s7BfZ[552],'cl':_s7BfZ[553],'col':_s7BfZ[554],'clr':_s7BfZ[555],'co':_s7BfZ[556],'tb':_s7BfZ[557],'thumb_bg':_s7BfZ[558],'src':_s7BfZ[559],'sr':_s7BfZ[560],'spc':_s7BfZ[561],'spa':_s7BfZ[562],'spacing':_s7BfZ[563],'hst':_s7BfZ[564],'ho':_s7BfZ[565],'tp':_s7BfZ[566],'to':_s7BfZ[567],'top':_s7BfZ[568],'tpc':_s7BfZ[569]};for(var _vTgT in _vXaG){if(_fDlT(_vJoA.param[_vTgT])){_vJoA.param[_vXaG[_vTgT]]=_vJoA.param[_vTgT];}}if(_fDlT(_vJoA.param.count)&&_fZcS(_vJoA.param.count)){_vJoA.param.count=Number(_vJoA.param.count);}_vJoA.param.subtype=_s7BfZ[570];if(_vJoA.param.type.has(_s7BfZ[571])){_vJoA.param.type=_vJoA.param.type.replaceAll(_s7BfZ[572],_s7BfZ[573]).replaceAll(_s7BfZ[574],_s7BfZ[575]);if(_vJoA.param.type==_s7BfZ[576]){_vJoA.param.type=_s7BfZ[577];}_vJoA.param.subtype=_s7BfZ[578];}_vRyQ.push(_vJoA);$(this).html(_vJoA.title).show();_vJoA.hide().addClass(_vJoA.param.type).addClass(_vJoA.type);if(_vJoA.param.subtype){_vJoA.addClass(_vJoA.param.subtype);}}else{$(this).html(_vJoA.title).show();}});var _vZmV=new Array();for(var _vXpE=0;_vXpE<_vRyQ.length;_vXpE++){var _vJoA=_vRyQ[_vXpE];var _vUuA=_vJoA.param;if(_fDlT(_vUuA.space)&&(_vUuA.space==_s7BfZ[579]||_vUuA.space==_s7BfZ[580]||_vUuA.space==_s7BfZ[581])){_vJoA.addClass(_s7BfZ[582]);}if(_vUuA.subtype==_s7BfZ[583]){var _vJcV=new Array();var _vJyW=_vJoA.section_id;for(var _vHtF=_vXpE;_vHtF<_vRyQ.length;_vHtF++){if(_vRyQ[_vHtF].param.subtype!=_s7BfZ[584]||_vJoA.section_id!=_vJyW){break;}_vRyQ[_vHtF].param.subtype=_s7BfZ[585];_vJcV.push(_vRyQ[_vHtF]);}_vZmV.push(_vJcV);}if(_vUuA.type==_s7BfZ[586]&&_vJoA.type==_s7BfZ[587]){for(var _vHtF=0;_vHtF<_vJoA.content.length;_vHtF++){var _vIaF=_vJoA.content[_vHtF];var _vLgE=_vIaF.name;if(!_vLgE.has(_s7BfZ[588])&&!_vLgE.has(_s7BfZ[589])){_vIaF.attr(_s7BfZ[590],_vLgE.toCapitalize().replace(_s7BfZ[591],_s7BfZ[592])).addClass(_vLgE.toLowerCase()).html(_s7BfZ[593]+_vIaF.name+_s7BfZ[594]);}else{_vIaF.find(_s7BfZ[595]).each(function(){_vLgE=$(this).attr(_s7BfZ[596]);if(_vLgE.has(_s7BfZ[597])){_vLgE=_vLgE.split(_s7BfZ[598])[1];if(_vLgE.has(_s7BfZ[599])){_vLgE=_vLgE.split(_s7BfZ[600])[0];}_vIaF.attr(_s7BfZ[601],_vLgE.toCapitalize()).addClass(_vLgE.toLowerCase());}});}if(_fHwY(_vJoA.param.target)){_vIaF.attr(_s7BfZ[602],_s7BfZ[603]);}}_fRfC(_vJoA);continue;}if(_vUuA.type==_s7BfZ[604]&&_vJoA.type==_s7BfZ[605]){var _vPgO=_s7BfZ[606];for(var _vHtF=0;_vHtF<_vJoA.content.length;_vHtF++){var _vIaF=_vJoA.content[_vHtF];var _vGwW=_vIaF.name;var _vRrW=_vIaF.url;if(!_vGwW.has(_s7BfZ[607])){continue;}_vGwW=_vGwW.split(_s7BfZ[608]);var _vDvH=_vGwW[0];var _vRaP=_vGwW[1];var _vFoS=trans(_s7BfZ[609]);var _vPkT=trans(_s7BfZ[610]);if(typeof(_vGwW[2])!=_s7BfZ[611]){_vFoS=_vGwW[2];}if(typeof(_vGwW[3])!=_s7BfZ[612]){_vPkT=_vGwW[3];}_vDvH=_vDvH.replace(_s7BfZ[613],_s7BfZ[614]);_vDvH=_vDvH.replace(_s7BfZ[615],_s7BfZ[616]).replace(_s7BfZ[617],_s7BfZ[618]).replace(_s7BfZ[619],_s7BfZ[620]).replace(_s7BfZ[621],_s7BfZ[622]).replace(_s7BfZ[623],_s7BfZ[624]).replace(_s7BfZ[625],_s7BfZ[626]).replaceAll(_s7BfZ[627],_s7BfZ[628]).toLowerCase();var _vLgE=_vDvH.split(_s7BfZ[629])[0];_vPgO+=_s7BfZ[630]+_vHtF+_s7BfZ[631]+_vLgE+_s7BfZ[632]+_vLgE+_s7BfZ[633]+_vRrW+_s7BfZ[634]+_vDvH+_s7BfZ[635]+_vRaP+_s7BfZ[636]+_vFoS+_s7BfZ[637]+_vLgE+_s7BfZ[638]+_vPkT+_s7BfZ[639]+_vOmO;}_vJoA.find(_s7BfZ[640]).html(_vPgO);_vJoA.show();continue;}if(_vUuA.type==_s7BfZ[641]&&_vJoA.type==_s7BfZ[642]){var _vJyW=_vJoA.section_id;var _vCfN=new Array();for(var _vHtF=_vXpE;_vHtF<_vRyQ.length;_vHtF++){var _vJoA=_vRyQ[_vHtF];var _vUuA=_vJoA.param;if(_vUuA.type!=_s7BfZ[643]||_vJoA.type!=_s7BfZ[644]||_vJoA.section_id!=_vJyW){break;}_vCfN[_vCfN.length]=_vJoA;}_vXpE=_vHtF-1;_fEyN(_vCfN);continue;}if(_vJoA.param.type==_s7BfZ[645]||_vJoA.type==_s7BfZ[646]){_fBkT(_vJoA);continue;}if(_vJoA.type==_s7BfZ[647]){_vJoA.addClass(_s7BfZ[648]).show();_vJoA.find(_s7BfZ[649]).addClass(_s7BfZ[650]+_vJoA.id).attr(_s7BfZ[651],_s7BfZ[652]+_vJoA.id);_fAcH(_vJoA);continue;}if(_vJoA.type==_s7BfZ[653]&&_vJoA.param.type!=_s7BfZ[654]){_vJoA.attr(_s7BfZ[655],_vXpE);_vJoA.addClass(_s7BfZ[656]);_fGeT(_vJoA);continue;}}for(var _vXpE=0;_vXpE<_vZmV.length;_vXpE++){_fFfE(_vZmV[_vXpE]);}$(_s7BfZ[657]+$(_s7BfZ[658]).html()+_s7BfZ[659]).insertAfter($(_s7BfZ[660]));$(_s7BfZ[661]).each(function(){var _vHpY=$(this).attr(_s7BfZ[662]);if(typeof(_vHpY)!=_s7BfZ[663]&&_vHpY.length>3){if(_vHpY.indexOf(_s7BfZ[664])==-1){_vHpY=_s7BfZ[665]+_vHpY}$(this).find(_s7BfZ[666]).each(function(){$(this).html(_s7BfZ[667]+_vHpY+_s7BfZ[668]+$(this).html());});}if($(this).is(_s7BfZ[669])){$(this).append(_s7BfZ[670]+_s7BfZ[671] );}});$(_s7BfZ[672]).click(function(_vJoF){var _vRrW=$(this).attr(_s7BfZ[673]);if(typeof(_vRrW)!=_s7BfZ[674]&&_vRrW.length>2){return true;}_vJoF.preventDefault();var _vObB=$(this).parent();if(_vObB.is(_s7BfZ[675])){_vObB.addClass(_s7BfZ[676]).removeClass(_s7BfZ[677]).find(_s7BfZ[678]).slideUp();}else{_vObB.removeClass(_s7BfZ[679]).addClass(_s7BfZ[680]).find(_s7BfZ[681]).slideDown();}return false;});$(_s7BfZ[682]).click(function(){var _vObB=$(this).parent();_vObB.removeClass(_s7BfZ[683]).addClass(_s7BfZ[684]).find(_s7BfZ[685]).slideDown();});$(_s7BfZ[686]).click(function(){var _vObB=$(this).parent();_vObB.addClass(_s7BfZ[687]).removeClass(_s7BfZ[688]).find(_s7BfZ[689]).slideUp();});$(_s7BfZ[690]).attr(_s7BfZ[691],_s7BfZ[692]);$(_s7BfZ[693]).each(function(){var _vHpY=$(this).attr(_s7BfZ[694]);if(typeof(_vHpY)!=_s7BfZ[695]&&_vHpY.length>3){if(_vHpY.indexOf(_s7BfZ[696])==-1){_vHpY=_s7BfZ[697]+_vHpY}$(this).find(_s7BfZ[698]).each(function(){$(this).html(_s7BfZ[699]+_vHpY+_s7BfZ[700]+$(this).html());});}if($(this).find(_s7BfZ[701]).length){$(this).find(_s7BfZ[702]).wrap(_s7BfZ[703]);$(this).find(_s7BfZ[704]).each(function(){$(this).html($(this).html()+_s7BfZ[705]);});}else{$(this).append(_s7BfZ[706]);}});$(_s7BfZ[707]).append(_vOmO);$(_s7BfZ[708]).each(function(){var _vYyK=$(this).attr(_s7BfZ[709]);if(_fDlT(_vYyK)&&_vYyK==_s7BfZ[710]){$(this).addClass(_s7BfZ[711]);if($(this).is(_s7BfZ[712])){var _vRrW=$(this).find(_s7BfZ[713]).attr(_s7BfZ[714]);$(this).attr(_s7BfZ[715],_fFmN(_vRrW));$(this).addClass(_s7BfZ[716]);$(this).find(_s7BfZ[717]).prepend(_s7BfZ[718]);}else{$(this).addClass(_s7BfZ[719]);}}});$(_s7BfZ[720]).each(function(){var _vRrW=$(this).attr(_s7BfZ[721]);if(_fDlT(_vRrW)&&_vKmD.current==_vRrW){$(this).addClass(_s7BfZ[722]);$(this).parent().addClass(_s7BfZ[723]);}});$(_s7BfZ[724]).addClass(_s7BfZ[725]).show().append(_vOmO);function _fEwY(_vSqJ){var _vUuY=new Array();var _vFxD=new Array();var _vZaW=_s7BfZ[726]+_fDkU()+_s7BfZ[727];var _vNmB=_s7BfZ[728]+_fDkU()+_s7BfZ[729];var _vHxY=0;var _vBjK=-1;var _vTvX=-1;for(var _vXpE=0;_vXpE<1000;_vXpE++){_vHxY=_vSqJ.indexOf(_s7BfZ[730],_vHxY);if(_vHxY==-1){break;}_vBjK=_vHxY;_vHxY=_vSqJ.indexOf(_s7BfZ[731],_vHxY);if(_vHxY==-1){break;}_vTvX=_vHxY;_vUuY.push(_vSqJ.substring(_vBjK,_vTvX+1));_vSqJ=_vSqJ.substring(0,_vBjK)+_vZaW+_vSqJ.substring(_vTvX+1);_vHxY=_vBjK+_vZaW.length;}if(COMMENT_MEDIA_ATTACH){var _vShI=_fVgD(_vSqJ);if(_vShI!=null){for(var _vXpE=0;_vXpE<_vShI.length;_vXpE++){var _vWsT=_vShI[_vXpE];_vSqJ=_vSqJ.replace(_vWsT,_vNmB);if(_vWsT.has(_s7BfZ[732])||_vWsT.has(_s7BfZ[733])){var _vChF=_fGgP(_vWsT);var _vTzC=_fIkS(_vWsT);if(_vChF){var _vWnO=_s7BfZ[734]+_vChF+_s7BfZ[735];if(_vTzC){_vWnO+=_s7BfZ[736]+_vTzC;}else{_vWnO+=_s7BfZ[737];}_vWnO+=_s7BfZ[738];_vFxD.push(_vWnO);continue;}}if(_vWsT.has(_s7BfZ[739])){var _vChF=_fRhS(_vWsT);if(_vChF){_vFxD.push(_s7BfZ[740]+_vChF+_s7BfZ[741]);continue;}}if(_fFsR(_vWsT)){_vFxD.push(_s7BfZ[742]+_vWsT+_s7BfZ[743]);continue;}_vFxD.push(_s7BfZ[744]+_vWsT+_s7BfZ[745]+_vWsT+_s7BfZ[746]);}}}if(COMMENT_EMOTICONS){$.each(_vUaT,function(_vTgT,value ){_vSqJ=_vSqJ.replaceAll(_vTgT,_s7BfZ[747]+value+_s7BfZ[748]);});}for(var _vXpE=0;_vXpE<_vUuY.length;_vXpE++){_vSqJ=_vSqJ.replace(_vZaW,_vUuY[_vXpE]);}for(var _vXpE=0;_vXpE<_vFxD.length;_vXpE++){_vSqJ=_vSqJ.replace(_vNmB,_vFxD[_vXpE]);}return _vSqJ;}function _fAyN(){var _vRoV=$(_s7BfZ[749]);_vRoV.html(_s7BfZ[750]);var _vWsO=($(_s7BfZ[751]).length==0);if(typeof(SNEEIT_LICENSE)==_s7BfZ[752]){return false;}for(var _vXpE=0;_vXpE ‘:_s7BfZ[788])+_s7BfZ[789]+_vMfF.deleteclass+_s7BfZ[790]+_vUoR.blogId+_s7BfZ[791]+_vMfF.id+_s7BfZ[792]+trans(_s7BfZ[793])+_s7BfZ[794]+_s7BfZ[795]+_s7BfZ[796]+_vOmO+_s7BfZ[797]+_vMfF.id+_s7BfZ[798]+_s7BfZ[799];if(_vQmZ){if(_vRoV.find(_s7BfZ[800]+_vMfF.parentId).length==0){if(_vRoV.find(_s7BfZ[801]+_vMfF.parentId).length!=0){_vRoV.find(_s7BfZ[802]+_vMfF.parentId).append(_s7BfZ[803]+_vMfF.parentId+_s7BfZ[804]);}else{_vRoV.find(_s7BfZ[805]).append(_vQjY);}}_vRoV.find(_s7BfZ[806]+_vMfF.parentId).append(_vQjY);}else{_vRoV.find(_s7BfZ[807]).append(_vQjY);}}$(document).on(_s7BfZ[808],_s7BfZ[809],function(){var _vNqP=$(this).attr(_s7BfZ[810]);$(_s7BfZ[811]).attr(_s7BfZ[812],$(_s7BfZ[813]).attr(_s7BfZ[814])+_s7BfZ[815]+_vNqP);$(_s7BfZ[816]).appendTo($(_s7BfZ[817]+_vNqP));$(document).find(_s7BfZ[818]).each(function(){$(this).addClass(_s7BfZ[819]).removeClass(_s7BfZ[820]).html(_s7BfZ[821]+trans(_s7BfZ[822])+_s7BfZ[823]);});$(this).addClass(_s7BfZ[824]).removeClass(_s7BfZ[825]).html(_s7BfZ[826]+trans(_s7BfZ[827])+_s7BfZ[828]);});$(document).on(_s7BfZ[829],_s7BfZ[830],function(){var _vTpY=$(_s7BfZ[831]).attr(_s7BfZ[832],$(_s7BfZ[833]).attr(_s7BfZ[834]));$(_s7BfZ[835]).appendTo($(_s7BfZ[836]));$(this).addClass(_s7BfZ[837]).removeClass(_s7BfZ[838]).html(_s7BfZ[839]+trans(_s7BfZ[840])+_s7BfZ[841]);});_vRoV.find(_s7BfZ[842]).each(function(){$(this).html($.format.prettyDate(new Date(Number($(this).attr(_s7BfZ[843])))));});if(_vKmD.current.has(_s7BfZ[844])&&_vKmD.current.has(_s7BfZ[845])){setTimeout(function(){_fUqN(_vKmD.hash);},1000);}}var _vKnC=new Array();var _vXuG=0;function _fPvA(){$.get(_vKnC[_vXuG],function(json){json=_fAhY(json);if(typeof(json)==_s7BfZ[846]||typeof(SNEEIT_LICENSE)==_s7BfZ[847]){return false;}if(!json){_fAyN();return;}json=new _fZeV(json);if(json.entry.length==0){_fAyN();return;}for(var _vXpE=json.entry.length-1;_vXpE>=0;_vXpE-=1){var _vMfF=new Object();_vJoF=json.entry[_vXpE];_vMfF.id=_vJoF.id;if(_vJoF.parentId){_vMfF.parentId=_vJoF.parentId;}_vMfF.body=_vJoF.content;var _vUwU=new Date(_vJoF.published);_vMfF.timestamp=_vUwU.getTime().toString();_vMfF.permalink=_vJoF.link;_vMfF.author=new Object();_vMfF.author.name=_vJoF.author.name;_vMfF.author.avatarUrl=_vJoF.author.avatar;_vMfF.author.profileUrl=_vJoF.author.uri;_vMfF.displayTime=_vJoF.displayTime;_vMfF.deleteclass=_s7BfZ[848]+_vJoF.itemClass;COMMENT_ITEMS.push(_vMfF);}_vXuG++;if(_vXuG>=_vKnC.length){_fAyN();return;}else{_fPvA();}},_s7BfZ[849]).fail(function(){$(_s7BfZ[850]).show();_fAyN();});}$(_s7BfZ[851]+PRIMARY_COMMENT_SYSTEM+_s7BfZ[852]).show();if(PRIMARY_COMMENT_SYSTEM==_s7BfZ[853]){var _vHaK=document.createElement(_s7BfZ[854]);_vHaK.async=true;_vHaK.type=_s7BfZ[855];_vHaK.src=_s7BfZ[856]+disqus_shortname+_s7BfZ[857];(document.getElementsByTagName(_s7BfZ[858])[0]||document.getElementsByTagName(_s7BfZ[859])[0]).appendChild(_vHaK);}var _vRgQ=PRIMARY_COMMENT_SYSTEM;if(_vKmD.hash.has(_s7BfZ[860])){_vRgQ=_s7BfZ[861];}else if(_fDlT(_vNoB[_s7BfZ[862]])){_vRgQ=_s7BfZ[863];}if($(_s7BfZ[864]).length&&_fPsP(COMMENT_ITEMS)){if(_vUoR.bloggerCommentNumber<=200){_fAyN();}else{for(var _vXpE=0;_vXpE<_vUoR.bloggerCommentNumber-200;_vXpE+=200){var _vYpM=200;if(_vXpE+_vYpM>_vUoR.bloggerCommentNumber-200){_vYpM=_vUoR.bloggerCommentNumber-_vXpE-200;}_vKnC.push(_vKmD.feed+_s7BfZ[865]+_vUoR.postId+_s7BfZ[866]+_vYpM+_s7BfZ[867]+(_vXpE+1));}_fPvA();}}$(_s7BfZ[868]).each(function(){if($(_s7BfZ[869]).length==0){$(this).remove();return;}if($(_s7BfZ[870]+PRIMARY_COMMENT_SYSTEM+_s7BfZ[871]).length==0){$(_s7BfZ[872]).first().addClass(_s7BfZ[873]);}else{$(_s7BfZ[874]+PRIMARY_COMMENT_SYSTEM+_s7BfZ[875]).addClass(_s7BfZ[876]);}$(_s7BfZ[877]).addClass(_s7BfZ[878]).appendTo($(_s7BfZ[879]));$(_s7BfZ[880]).appendTo($(_s7BfZ[881]));$(_s7BfZ[882]).addClass(_s7BfZ[883]);if(_vRgQ!=PRIMARY_COMMENT_SYSTEM){$(_s7BfZ[884]).removeClass(_s7BfZ[885]);$(_s7BfZ[886]).removeClass(_s7BfZ[887]);$(_s7BfZ[888]+_vRgQ+_s7BfZ[889]).addClass(_s7BfZ[890]);$(_s7BfZ[891]+_vRgQ+_s7BfZ[892]).addClass(_s7BfZ[893]);}$(_s7BfZ[894]).click(function(){if($(this).is(_s7BfZ[895])){return}$(_s7BfZ[896]).removeClass(_s7BfZ[897]);$(this).addClass(_s7BfZ[898]);$($(this).attr(_s7BfZ[899])).addClass(_s7BfZ[900]);});});if($(_s7BfZ[901]).length){if(FEATURE_IMAGES==_s7BfZ[902]||FEATURE_IMAGES==_s7BfZ[903]||FEATURE_IMAGES==_s7BfZ[904]||FEATURE_IMAGES==_s7BfZ[905]){var _vDfS=null;var _vHfK=null;var _vJaU=null;$(_s7BfZ[906]).each(function(){if(_vDfS&&_vHfK){return;}var _vZqG=$(this).attr(_s7BfZ[907]);var _vLaV=$(this).attr(_s7BfZ[908]);if(_fGjE(_vDfS)&&!_fGjE(_vZqG)){_vDfS=$(this);}if(_fGjE(_vHfK)&&!_fGjE(_vLaV)&&_vLaV.toLowerCase().has(_s7BfZ[909])&&!_fGjE(_vZqG)){_vHfK=$(this);}});if(_vHfK){_vDfS=_vHfK;}if(_vHfK&&(FEATURE_IMAGES==_s7BfZ[910]||FEATURE_IMAGES==_s7BfZ[911])){_vJaU=_vHfK;_vZqG=_vHfK;}else if(_vDfS&&(FEATURE_IMAGES==_s7BfZ[912]||FEATURE_IMAGES==_s7BfZ[913])){_vJaU=_vDfS;}var _vSqJ=_s7BfZ[914];if(_vJaU){_vJaU.each(function(){if(_vSqJ){return;}var _vZqG=$(this).attr(_s7BfZ[915]);var _vWmA=$(_s7BfZ[916]).text();var _vSqJ=_s7BfZ[917]+_fRvO(_vZqG,1600)+_s7BfZ[918];$(this).parents(_s7BfZ[919]).each(function(){$(this).find(_s7BfZ[920]).each(function(){_vSqJ+=_s7BfZ[921]+$(this).html()+_s7BfZ[922];});});_vSqJ=_s7BfZ[923]+_vSqJ+_s7BfZ[924];$(this).hide();$(this).parents(_s7BfZ[925]).hide();$(this).parents(_s7BfZ[926]).hide();$(this).parents(_s7BfZ[927]).hide();if(FEATURE_IMAGES.indexOf(_s7BfZ[928])!=-1){$(_s7BfZ[929]).prepend(_vSqJ);}else{$(_s7BfZ[930]).append(_vSqJ);}$(_s7BfZ[931]).attr(_s7BfZ[932],_vWmA).attr(_s7BfZ[933],_vWmA);});}}}$(_s7BfZ[934]).each(function(){var _vNsI=$(this).parent();if(_vNsI.length){image_parent_style=_vNsI.attr(_s7BfZ[935]);if(image_parent_style&&_vNsI.is(_s7BfZ[936])&&_vNsI.attr(_s7BfZ[937]).indexOf(_s7BfZ[938])!=-1&&_vNsI.attr(_s7BfZ[939]).indexOf(_s7BfZ[940])!=-1&&_vNsI.css(_s7BfZ[941])==_vNsI.css(_s7BfZ[942])&&_vNsI.css(_s7BfZ[943])==_s7BfZ[944]){_vNsI.css(_s7BfZ[945],_s7BfZ[946]).css(_s7BfZ[947],_s7BfZ[948]);}}});$(_s7BfZ[949]).html(function(){var _vPgO=_s7BfZ[950];var _vKiR=0;for(var _vXpE=0;_vXpE<_vUoR.label.length&&_vKiR=0;_vXpE–){if($.inArray(_vUoR.label[_vXpE].url,_vUoR.postLabel)!=-1&&_vUoR.label[_vXpE].count>=NUM_BREAK_LINKS){break;}}if(_vXpE<0){_vXpE=0;}var _vYmK=_vUoR.label[_vXpE].count;var _vTiW=_fFkO(1,_vYmK-NUM_BREAK_LINKS-1);if(_vTiW<1){_vTiW=1;}$.get(_vKmD.feed+_s7BfZ[970]+_vUoR.label[_vXpE].slug+_s7BfZ[971]+(NUM_BREAK_LINKS+1)+_s7BfZ[972]+_vTiW+_s7BfZ[973],function(json){json=_fAhY(json);if(!json){return;}json=new _fZeV(json);if(json.entry.length==0){return;}var _vBjK=-1;if(json.entry.length<=NUM_BREAK_LINKS){_vBjK=0;}for(var _vXpE=0;_vXpE=_vCeM){clearInterval(Inner_Post_Ads_Monitor);_vPjP.appendTo($(_s7BfZ[1018]));_vPjP.css(_s7BfZ[1019],_s7BfZ[1020]);}},100);}if($(_s7BfZ[1021]).length==0||_vPqP.length==0||_vPqP.is(_s7BfZ[1022])||$.trim(_vPqP.text()).length==0){$(_s7BfZ[1023]).remove();_vPqP.remove();}else{Inner_Post_Ads_2_Height=0;Inner_Post_Ads_2_Prev_Height=0;Inner_Post_Ads_2_Stable=0;_vPqP.css(_s7BfZ[1024],_s7BfZ[1025]);Inner_Post_Ads_2_Monitor=setInterval(function(){Inner_Post_Ads_2_Height=_vPqP.height();if(!Inner_Post_Ads_2_Height){return;}if(Inner_Post_Ads_2_Height!=Inner_Post_Ads_2_Prev_Height){Inner_Post_Ads_2_Prev_Height=Inner_Post_Ads_2_Height;Inner_Post_Ads_2_Stable=0;return;}else{Inner_Post_Ads_2_Stable++;}if(Inner_Post_Ads_2_Stable>=_vCeM){clearInterval(Inner_Post_Ads_2_Monitor);_vPqP.appendTo($(_s7BfZ[1026]));_vPqP.css(_s7BfZ[1027],_s7BfZ[1028]);}},100);}});var _vQlG=new Array();$(_s7BfZ[1029]).each(function(){var _vSqJ=$(this).html();var _vMpX=_s7BfZ[1030];var _vNqN=_s7BfZ[1031];var _vYvN=_s7BfZ[1032]+_vMpX+_s7BfZ[1033];var _vYuX=_s7BfZ[1034]+_vNqN+_s7BfZ[1035];var _vKjK=_s7BfZ[1036];var _vNcO=_s7BfZ[1037];if(!_vSqJ.has(_s7BfZ[1038])||!_vSqJ.has(_s7BfZ[1039])){return;}if(_fDsJ(_s7BfZ[1040]+_vUoR.postId)==_s7BfZ[1041]){_vSqJ=_vSqJ.replaceAll(_vKjK,_s7BfZ[1042]).replaceAll(_vNcO,_s7BfZ[1043]);$(this).html(_vSqJ);return;}$(this).html($(this).html().replaceAll(_vKjK,_vYvN).replaceAll(_vNcO,_vYuX));_fKeL(_s7BfZ[1044]+_vMpX,_s7BfZ[1045],_vYvN);_fKeL(_s7BfZ[1046]+_vNqN,_s7BfZ[1047],_vYuX);_vSqJ=$(this).html();var _vHxY=0;var _vBjK=0;var _vTvX=0;for(var _vXpE=0;_vXpE<100;_vXpE++){_vBjK=_vSqJ.indexOf(_vYvN,_vHxY);if(_vBjK==-1){break;}_vTvX=_vSqJ.indexOf(_vYuX,_vHxY);if(_vTvX==-1){break;}_vQlG.push(_vSqJ.substring(_vBjK,_vTvX+_vYuX.length));_vSqJ=_vSqJ.substring(0,_vBjK)+(_s7BfZ[1048]+trans(_s7BfZ[1049])+_s7BfZ[1050]+trans(_s7BfZ[1051])+_s7BfZ[1052]+_vOmO+_s7BfZ[1053] )+_vSqJ.substring(_vTvX+_vYuX.length);_vTvX=_vBjK+_vYvN.length;}$(this).html(_vSqJ); $(document).ready(function() { $.ajaxSetup({ cache: true }); $.getScript('//connect.facebook.net/en_US/sdk.js', function(){ FB.init({ appId : FACEBOOK_APP_ID, status : true, xfbml : true, cookie : false, version : 'v2.5' }); FB.Event.subscribe('edge.create', function(href, widget) { $.event.trigger({ type: "unlock_content", url: href }); }); FB.Event.subscribe('comment.create', function(href, widget) { $.event.trigger({ type: "unlock_content", url: href }); }); FB.Event.subscribe('message.send', function(href, widget) { $.event.trigger({ type: "unlock_content", url: href }); }); }); }); ;window.twttr=(function(_vUwU,_vHaK,_vQnU){var _vLkF,js,fjs=_vUwU.getElementsByTagName(_vHaK)[0];if(_vUwU.getElementById(_vQnU)) return;js=_vUwU.createElement(_vHaK);js.id=_vQnU;js.src=_s7BfZ[1054];fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);return window.twttr||(_vLkF={_e:[],ready:function(f){_vLkF._e.push(f)}});}(document,_s7BfZ[1055],_s7BfZ[1056]));twttr.ready(function(twttr){twttr.events.bind(_s7BfZ[1057],function(event){$.event.trigger({type:_s7BfZ[1058],_vWsT:event.target.baseURI});});twttr.events.bind(_s7BfZ[1059],function(event){$.event.trigger({type:_s7BfZ[1060],_vWsT:event.target.baseURI});});twttr.events.bind(_s7BfZ[1061],function(event){$.event.trigger({type:_s7BfZ[1062],_vWsT:event.target.baseURI});});twttr.events.bind(_s7BfZ[1063],function(event){$.event.trigger({type:_s7BfZ[1064],_vWsT:event.target.baseURI});});twttr.events.bind(_s7BfZ[1065],function(event){$.event.trigger({type:_s7BfZ[1066],_vWsT:event.target.baseURI});});});$(document).on(_s7BfZ[1067],function(_vJoF){if(typeof(_vJoF)==_s7BfZ[1068]){return;}var _vUsR=window.location.href;var _vZjA=_vJoF.url;if(_vZjA&&(_vZjA.indexOf(_vUsR)!=-1||_vUsR.indexOf(_vZjA)!=-1)){_vSqJ=$(_s7BfZ[1069]).html();var _vHxY=0;$(_s7BfZ[1070]).each(function(){if(typeof(_vQlG[_vHxY])!=_s7BfZ[1071]){$(this).replaceWith(_vQlG[_vHxY]);}_vHxY++;});_fVyM(_s7BfZ[1072]+_vUoR.postId,_s7BfZ[1073]);}});});function _fXaY(_vTiH,_vEbB){$(_s7BfZ[1074]).removeClass(_s7BfZ[1075]);$(_s7BfZ[1076]).removeClass(_s7BfZ[1077]);$(_s7BfZ[1078]+_vEbB).addClass(_s7BfZ[1079]);$(_s7BfZ[1080]+_vEbB).addClass(_s7BfZ[1081]);if(_vEbB==_vTiH){$(_s7BfZ[1082]).removeClass(_s7BfZ[1083]).attr(_s7BfZ[1084],_s7BfZ[1085]+_vEbB);$(_s7BfZ[1086]).addClass(_s7BfZ[1087]).attr(_s7BfZ[1088],_s7BfZ[1089]+(_vEbB+1));}else if(_vEbB==0){$(_s7BfZ[1090]).addClass(_s7BfZ[1091]).attr(_s7BfZ[1092],_s7BfZ[1093]);$(_s7BfZ[1094]).removeClass(_s7BfZ[1095]).attr(_s7BfZ[1096],_s7BfZ[1097]);;}else{$(_s7BfZ[1098]).removeClass(_s7BfZ[1099]).attr(_s7BfZ[1100],_s7BfZ[1101]+_vEbB);$(_s7BfZ[1102]).removeClass(_s7BfZ[1103]).attr(_s7BfZ[1104],_s7BfZ[1105]+(_vEbB+1));}}$(_s7BfZ[1106]).each(function(){var _vSqJ=$(this).html();var _vTgT=_s7BfZ[1107];if(_vSqJ.indexOf(_s7BfZ[1108])==-1){return;}$(this).html($(this).html().replaceAll(_s7BfZ[1109],_vTgT));if($(_s7BfZ[1110]).length){_fKeL(_s7BfZ[1111],_s7BfZ[1112],_vTgT);pages=$(this).html().split(_vTgT);_vSqJ=_s7BfZ[1113];nav_html=_s7BfZ[1114];for(var _vXpE=0;_vXpE=0){_fXaY(pages.length-1,_vEfY);}}}$(_s7BfZ[1146]).click(function(){if($(this).is(_s7BfZ[1147])){return;}if(RELOAD_POST_PAGINATION){var _vRrW=$(this).attr(_s7BfZ[1148]);var _vRyR=_vKmD.current.split(_s7BfZ[1149]);window.location.href=_vRyR[0]+_vRrW;location.reload();return true;}var _vTiH=Number($(_s7BfZ[1150]).attr(_s7BfZ[1151]));var _vQnU=Number($(_s7BfZ[1152]).attr(_s7BfZ[1153]));if($(this).is(_s7BfZ[1154])){_vQnU=Number($(this).attr(_s7BfZ[1155]));}else if($(this).is(_s7BfZ[1156])){$(_s7BfZ[1157]).addClass(_s7BfZ[1158]);$(_s7BfZ[1159]).remove();_fUqN(_s7BfZ[1160],300);return;}else if($(this).is(_s7BfZ[1161])){_vQnU++;if(_vQnU>_vTiH){_vQnU=_vTiH;}}else if($(this).is(_s7BfZ[1162])){_vQnU–;if(_vQnU<0){_vQnU=0;}}_fXaY(_vTiH,_vQnU);_fUqN(_s7BfZ[1163],300);});}});$(_s7BfZ[1164]).each(function(){var _vPkT=$.trim($(this).text());var _vGfW=$(this).html();if(_vPkT.indexOf(_s7BfZ[1165])!=0||_vPkT.lastIndexOf(_s7BfZ[1166])!=_vPkT.length-1){return;}_vGfW=_vGfW.replace(_s7BfZ[1167],_s7BfZ[1168]);var _vSoG=_vGfW.lastIndexOf(_s7BfZ[1169]);_vGfW=_vGfW.substring(0,_vSoG)+_vGfW.substring(_vSoG+1);$(this).html(_fYpM(_vGfW)).addClass(_s7BfZ[1170]);});$(_s7BfZ[1171]).each(function(){var _vBwZ=$(this).find(_s7BfZ[1172]);if(_vBwZ.length){$(this).css(_s7BfZ[1173],$(_vBwZ[0]).css(_s7BfZ[1174]));}var _vJqK=$(this).parent(_s7BfZ[1175]);if(_vJqK.length){for(var _vXpE=0;_vXpE<_vJqK.length;_vXpE++){if($.trim($(_vJqK[_vXpE]).text())==$.trim($(this).text())){$(this).css(_s7BfZ[1176],$(_vJqK[0]).css(_s7BfZ[1177]));$(_vJqK[_vXpE]).css(_s7BfZ[1178],_s7BfZ[1179]);break;}}}var _vCdP=$(this).find(_s7BfZ[1180]);if(_vCdP.length){$(this).css(_s7BfZ[1181],$(_vCdP[0]).css(_s7BfZ[1182]));}var _vRgR=$(this).parent(_s7BfZ[1183]);if(_vRgR.length){for(var _vXpE=0;_vXpE<_vRgR.length;_vXpE++){if($.trim($(_vRgR[_vXpE]).text())==$.trim($(this).text())){$(this).css(_s7BfZ[1184],$(_vRgR[0]).css(_s7BfZ[1185]));break;}}}$(this).append(_s7BfZ[1186]);});$(_s7BfZ[1187]).append(_s7BfZ[1188]);$(_s7BfZ[1189]).each(function(){var _vAlB=$(this).attr(_s7BfZ[1190]);if(typeof(_vAlB)==_s7BfZ[1191]||!_vAlB||_vAlB.indexOf(_s7BfZ[1192])==-1||_vAlB.indexOf(_s7BfZ[1193])==-1){return;}if($(this).find(_s7BfZ[1194]).length==0){return;}var _vCaM=$(this).text();if(_vCaM.length>3){return;}$(this).addClass(_s7BfZ[1195]).css(_s7BfZ[1196],_s7BfZ[1197]).html(_vCaM);});$(_s7BfZ[1198]).each(function(){if($(this).find(_s7BfZ[1199]).length==0){return;}var _vVeA=$(this).find(_s7BfZ[1200]);var _vAlB=_vVeA.attr(_s7BfZ[1201]);if(typeof(_vAlB)==_s7BfZ[1202]||!_vAlB||_vAlB.indexOf(_s7BfZ[1203])==-1||_vAlB.indexOf(_s7BfZ[1204])==-1){return;}var _vCaM=_vVeA.text();if(_vCaM.length>3){return;}_vVeA.addClass(_s7BfZ[1205]).css(_s7BfZ[1206],_s7BfZ[1207]).html(_vCaM);$(this).addClass(_s7BfZ[1208]);});$(_s7BfZ[1209]).each(function(){var _vScF=$(this).html();var _vTgG=$.trim($(this).text());if(_vTgG.indexOf(_s7BfZ[1210])!=0||_vTgG.lastIndexOf(_s7BfZ[1211])!=_vTgG.length-1){return;}_vScF=_vScF.replace(_s7BfZ[1212],_s7BfZ[1213]);var _vSoG=_vScF.lastIndexOf(_s7BfZ[1214]);_vScF=_vScF.substring(0,_vSoG)+_vScF.substring(_vSoG+1);$(this).replaceWith(_s7BfZ[1215]+_vScF+_s7BfZ[1216]);});function _fVoB(element){var _vDyV=document;var _vGwW=_vDyV.getElementById(element);var _vAgF;var _vFsB;if(_vDyV.body.createTextRange){_vAgF=_vDyV.body.createTextRange();_vAgF.moveToElementText(_vGwW);_vAgF.select();}else if(window.getSelection){_vFsB=window.getSelection();_vAgF=_vDyV.createRange();_vAgF.selectNodeContents(_vGwW);_vFsB.removeAllRanges();_vFsB.addRange(_vAgF);}}var _vEqX=0;$(_s7BfZ[1217]).each(function(){$(this).attr(_s7BfZ[1218],_s7BfZ[1219]+_vEqX);var _vKkC=_s7BfZ[1220];if(_s7BfZ[1221] in document){_vKkC+=_s7BfZ[1222]+_vEqX+_s7BfZ[1223]+trans(_s7BfZ[1224])+_s7BfZ[1225];}else if(_s7BfZ[1226] in window||_s7BfZ[1227] in document.body){_vKkC+=_s7BfZ[1228]+_vEqX+_s7BfZ[1229]+trans(_s7BfZ[1230])+_s7BfZ[1231];}_vKkC+=_s7BfZ[1232];$(_vKkC).insertBefore($(_s7BfZ[1233]+_vEqX));_vEqX++;});$(_s7BfZ[1234]).click(function(){var _vXtC=$(this).attr(_s7BfZ[1235]);_fVoB(_s7BfZ[1236]+_vXtC);});$(_s7BfZ[1237]).click(function(){$(this).parent().find(_s7BfZ[1238]).stop().remove();var _vXtC=$(this).attr(_s7BfZ[1239]);_fVoB(_s7BfZ[1240]+_vXtC);var _vAqO=_s7BfZ[1241];var _vBbM=_s7BfZ[1242];if(document.execCommand(_s7BfZ[1243])){_vAqO+=trans(_s7BfZ[1244]);_vBbM=_s7BfZ[1245];}else{_vAqO+=trans(_s7BfZ[1246]);_vBbM=_s7BfZ[1247];}_vAqO=_s7BfZ[1248]+_vBbM+_s7BfZ[1249]+_vAqO+_s7BfZ[1250];$(_vAqO).insertAfter($(this));var _vToI=$($(this).parent().find(_s7BfZ[1251]));setTimeout(function(){if(_vToI.is(_s7BfZ[1252])){_vToI.fadeOut(2000);}},1000);});$(_s7BfZ[1253]).each(function(){$(this).html(_s7BfZ[1254]+$(this).html()+_s7BfZ[1255]);});var _vCiS=0;function _fKrL(_vAqV,holder){var _vHtC=_s7BfZ[1256];var _vYgD=new Object();_vYgD.main=new Array();_vYgD.sub=new Array();var _vSmT=_vAqV+_s7BfZ[1257]+_vCiS;$(holder).children(_s7BfZ[1258]).each(function(){var _vQdO=0;$(this).children().each(function(){if(_vQdO%2==0){if($(this).is(_s7BfZ[1259])){_vYgD.main.push($(this).html());}else{_vQdO++;if($(this).children().is(_s7BfZ[1260])){_vYgD.sub[_vYgD.sub.length-1]+=$(this).children().html();}else{_vYgD.sub[_vYgD.sub.length-1]+=$(this).html();}}}else{if($(this).is(_s7BfZ[1261])){_vQdO++;_vYgD.sub.push(_s7BfZ[1262]);_vYgD.main.push($(this).html());}else{if($(this).children().is(_s7BfZ[1263])){_vYgD.sub.push($(this).children().html());}else{_vYgD.sub.push($(this).html());}}}_vQdO++;});});if(_vYgD.sub.length<_vYgD.main.length){for(var _vXpE=0;_vXpE<_vYgD.main.length-_vYgD.sub.length;_vXpE++){_vYgD.sub.push(_s7BfZ[1264]);}}for(var _vXpE=0;_vXpE<_vYgD.main.length;_vXpE++){_vYgD.main[_vXpE]=_fYpM(_vYgD.main[_vXpE]);_vYgD.sub[_vXpE]=_fYpM(_vYgD.sub[_vXpE]);}switch(_vAqV){case 'tabs':_vAqV=_s7BfZ[1265];break;case 'vtabs':_vAqV=_s7BfZ[1266];break;case 'toggle':case 'toggles':_vAqV=_s7BfZ[1267];break;case 'cols':case 'column':case 'columns':_vAqV=_s7BfZ[1268];break;case 'msg':_vAqV=_s7BfZ[1269];break;}switch(_vAqV){case 'tab':case 'vtab':for(var _vXpE=0;_vXpE<_vYgD.main.length;_vXpE++){_vHtC+=_s7BfZ[1270]+_vSmT+_s7BfZ[1271]+_vXpE+_s7BfZ[1272]+_vYgD.main[_vXpE]+_s7BfZ[1273];}_vHtC=_s7BfZ[1274]+_vHtC+_s7BfZ[1275];for(var _vXpE=0;_vXpE<_vYgD.sub.length;_vXpE++){_vHtC+=_s7BfZ[1276]+_vSmT+_s7BfZ[1277]+_vXpE+_s7BfZ[1278]+_vYgD.sub[_vXpE]+_s7BfZ[1279];}break;case 'accordion':for(var _vXpE=0;_vXpE<_vYgD.main.length;_vXpE++){_vHtC+=_s7BfZ[1280]+_s7BfZ[1281]+_vXpE+_s7BfZ[1282]+_vYgD.main[_vXpE]+_s7BfZ[1283]+_s7BfZ[1284]+_s7BfZ[1285]+_vYgD.sub[_vXpE]+_s7BfZ[1286];}break;case 'col':for(var _vXpE=0;_vXpE<_vYgD.main.length;_vXpE++){_vHtC+=(_s7BfZ[1287]+_vXpE+_s7BfZ[1288]+_vYgD.main[_vXpE]+_vYgD.sub[_vXpE]+_s7BfZ[1289]);}break;case 'message':for(var _vXpE=0;_vXpE<_vYgD.main.length;_vXpE++){_vHtC+=_s7BfZ[1290]+_vYgD.main[_vXpE]+_s7BfZ[1291]+_vYgD.sub[_vXpE]+_s7BfZ[1292];}break;}_vHtC=_vOmO+_s7BfZ[1293]+_vSmT+_s7BfZ[1294]+_vAqV+_s7BfZ[1295]+_vHtC+_vOmO+_s7BfZ[1296]+_vOmO;$(holder).replaceWith(_vHtC);_vCiS++;}$(_s7BfZ[1297]).each(function(){var _vMlI=$(this).children(_s7BfZ[1298]);if(_vMlI.length!=1){return;}var _vAqV=_vMlI.text();if(_vAqV.indexOf(_s7BfZ[1299])!=0||_vAqV.lastIndexOf(_s7BfZ[1300])!=_vAqV.length-1){return;}_vAqV=_vAqV.replace(_s7BfZ[1301],_s7BfZ[1302]).replace(_s7BfZ[1303],_s7BfZ[1304]);_vAqV=_vAqV.toLowerCase();switch(_vAqV){case 'tab':case 'tabs':case 'vtab':case 'vtabs':case 'accordion':case 'toggle':case 'toggles':case 'col':case 'cols':case 'column':case 'columns':case 'message':case 'msg':break;default:return;}_fKrL(_vAqV,this);});if($(_s7BfZ[1305]).length||$(_s7BfZ[1306]).length||$(_s7BfZ[1307]).length){$(_s7BfZ[1308]).append(_s7BfZ[1309]);var _vDgA=setInterval(function(){if(typeof($.ui)!==_s7BfZ[1310]){clearInterval(_vDgA);_vDgA=null;$(_s7BfZ[1311]).tabs();$(_s7BfZ[1312]).tabs();$(_s7BfZ[1313]).accordion({heightStyle:_s7BfZ[1314],collapsible:true});}},1000);}$(_s7BfZ[1315]).each(function(){var _vVyJ=$(this).parent().find(_s7BfZ[1316]);var _vZsU=_vVyJ.length;if(_vZsU==0){return;}var _vJxD=$(this).css(_s7BfZ[1317]);if(_fMkU()){_vJxD=$(this).css(_s7BfZ[1318]);}_vJxD=Number(_vJxD.replace(_s7BfZ[1319],_s7BfZ[1320]));var _vWsH=$(_s7BfZ[1321]).width();var _vZpF=100*_vJxD/_vWsH;var _vVyV=(100-_vZpF*(_vZsU-1))/_vZsU;_vVyV=_vVyV.toFixed(2)-0.01;_vVyJ.css(_s7BfZ[1322],_vVyV+_s7BfZ[1323]);});$(_s7BfZ[1324]).each(function(){var _vBwZ=$(this).find(_s7BfZ[1325]);if(_vBwZ.length){$(this).css(_s7BfZ[1326],$(_vBwZ[0]).css(_s7BfZ[1327]));}});if(typeof(_WidgetManager)!=_s7BfZ[1328]&&$(_s7BfZ[1329]).length){_WidgetManager._RegisterWidget(_s7BfZ[1330],new _WidgetInfo(_s7BfZ[1331],_s7BfZ[1332],null,document.getElementById(_s7BfZ[1333]),{'cmtInteractionsEnabled':false,'lightboxEnabled':true,'lightboxModuleUrl':_s7BfZ[1334],'lightboxCssUrl':_s7BfZ[1335]},_s7BfZ[1336]));} if($(_s7BfZ[1337]).length){for(var _vXpE=0;_vXpE<_vUoR.label.length;_vXpE++){if($.inArray(_vUoR.label[_vXpE].url,_vUoR.postLabel)!==-1){$(_s7BfZ[1338]+_vUoR.label[_vXpE].url+_s7BfZ[1339]).find(_s7BfZ[1340]).html(_vUoR.label[_vXpE].count);}}}$(_s7BfZ[1341]).on(_s7BfZ[1342],function(){_fVoR($(this));});if(NUM_RELATED_POST&&_fZcS(NUM_RELATED_POST)){function _fEyE(){var _vQnU=-1;var _vJhK=new Array();for(var _vXpE=0;_vXpE<_vUoR.postLabel.length;_vXpE++){for(var _vHtF=0;_vHtF<_vUoR.label.length;_vHtF++){if(_vUoR.postLabel[_vXpE]==_vUoR.label[_vHtF].url){if(_vQnU==-1){_vQnU=_vHtF;}if(_vUoR.label[_vHtF].count>NUM_RELATED_POST){_vJhK.push(_vHtF);}}}}if(_vJhK.length){_vQnU=_fFkO(0,_vJhK.length-1);_vQnU=_vJhK[_vQnU];}if(_vQnU==-1){$(_s7BfZ[1343]).remove();return;}var _vYmK=_vUoR.label[_vQnU].count;var _vTiW=_fFkO(1,_vYmK-NUM_RELATED_POST-1);if(_vTiW<1){_vTiW=1;}return(_vKmD.feed+_s7BfZ[1344]+_vUoR.label[_vQnU].slug+_s7BfZ[1345]+(NUM_RELATED_POST+1)+_s7BfZ[1346]+_vTiW+_s7BfZ[1347]);}function _fAlW(json){json=_fAhY(json);if(!json){return;}json=new _fZeV(json);if(json.entry.length==0){return;}var _vBjK=-1;if(json.entry.length<=NUM_RELATED_POST){_vBjK=0;}for(var _vXpE=0;_vXpE1){for(var _vXpE=_vBjK;_vXpE1&&!_vJoA.selectAll){_vAdY+=_s7BfZ[1560];_vAdY+=_s7BfZ[1561];for(var _vXpE=0;_vXpE<_vJoA.content.length;_vXpE++){var _vIaF=_vJoA.content[_vXpE];_vAdY+=_s7BfZ[1562]+((_vXpE==0)?'class="active" ':_s7BfZ[1563])+_s7BfZ[1564]+_vXpE+_s7BfZ[1565]+_vIaF.name+_s7BfZ[1566];}_vAdY+=_s7BfZ[1567];_vAdY+=_s7BfZ[1568];}if(!_fHwY(_vJoA.param.viewall)){_vWiL=_s7BfZ[1569];}if(_vZcO||_vAdY||_vWiL){_vSqJ+=_s7BfZ[1570]+_vZcO+_vAdY+_vWiL+_vOmO+_s7BfZ[1571];}_vSqJ+=_s7BfZ[1572]+_vJoA.id+_s7BfZ[1573]+_vJoA.id+_s7BfZ[1574];if(_vJoA.content.length){_vSqJ+=_s7BfZ[1575];}else if(!_vJoA.selectAll){_vSqJ+=_s7BfZ[1576]+trans(_s7BfZ[1577])+_s7BfZ[1578];}_vSqJ+=_s7BfZ[1579]+_vOmO;if(_fEjH(_vJoA.param.pages)){_vJoA.param.pages=false;}if(_fHwY(_vJoA.param.pages)){_vSqJ+=_vOmO+_s7BfZ[1580]+_vOmO;}_vSqJ+=_fTbM(_vJoA);_vJoA.html(_vSqJ).show();if((_fWsQ(_vJoA)||INSTANT_LOAD)&&(_vJoA.content.length||_vJoA.selectAll)){_fPkF(_vJoA);}if(_vJoA.param.type==_s7BfZ[1581]){$(_vOmO).insertBefore(_vJoA);}else if(_vJoA.param.type==_s7BfZ[1582]){$(_vOmO).insertAfter(_vJoA);}else{$(_vOmO).insertBefore(_vJoA);$(_vOmO).insertAfter(_vJoA);}}function _fBkT(_vJoA){if(_vJoA.type==_s7BfZ[1583]&&_vJoA.param.desc){_vJoA.find(_s7BfZ[1584]).prepend(_s7BfZ[1585]+_vJoA.param.desc+_s7BfZ[1586]);}if(_vJoA.type==_s7BfZ[1587]&&_fDlT(_vJoA.param.quote)){_vJoA.addClass(_s7BfZ[1588]);_vJoA.prepend(_s7BfZ[1589]+_vJoA.content.src+_s7BfZ[1590]);var _vVhN=_s7BfZ[1591]+_s7BfZ[1592]+_vJoA.content.caption+_s7BfZ[1593]+_s7BfZ[1594];if(_vJoA.content.href){_vVhN+=_s7BfZ[1595]+_vJoA.content.href+_s7BfZ[1596]+_vJoA.param.quote+_s7BfZ[1597];}else{_vVhN+=_vJoA.param.quote}_vVhN+=_s7BfZ[1598]+_vOmO;_vJoA.find(_s7BfZ[1599]).html(_vVhN);_vJoA.find(_s7BfZ[1600]).css(_s7BfZ[1601],(_vJoA.outerHeight()*117/100)+_s7BfZ[1602]);_fZuJ(_vJoA.find(_s7BfZ[1603]));_vJoA.find(_s7BfZ[1604]).animate({'opacity':0.3},500);}if(_vJoA.type==_s7BfZ[1605]&&_vJoA.section_id==_s7BfZ[1606]){_fOvX(_vJoA);return;}_vJoA.show();}function _fWfR(format){if(!_fDlT(format)){format=_s7BfZ[1607];}var _vPgO=_s7BfZ[1608];switch(format){case 'video':_vPgO+=_s7BfZ[1609];break;case 'audio':_vPgO+=_s7BfZ[1610];break;case 'image':_vPgO+=_s7BfZ[1611];break;default:_vPgO+=_s7BfZ[1612];break;}return(_vPgO+_s7BfZ[1613]);}function _fYzE(_vWlM,avatar,_vIaF){var _vPgO=_s7BfZ[1614];if(!_vWlM.param.author||typeof(_vWlM.author)==_s7BfZ[1615]){return _s7BfZ[1616];}if(typeof(avatar)==_s7BfZ[1617]){avatar=false;}if(typeof(_vIaF)==_s7BfZ[1618]){_vIaF=_vWlM.author.uri;}if(avatar){if(_fPaZ(avatar)){if(avatar.has(_s7BfZ[1619])&&avatar.has(_s7BfZ[1620])&&avatar.has(_s7BfZ[1621])){_vPgO+=_s7BfZ[1622]+avatar+_s7BfZ[1623];}else{_vPgO+=_s7BfZ[1624]+avatar+_s7BfZ[1625];}}else{_vPgO+=_s7BfZ[1626]+_vWlM.author.avatar+_s7BfZ[1627];}}else{_vPgO+=_s7BfZ[1628];}_vPgO+=_s7BfZ[1629]+_vWlM.author.name+_s7BfZ[1630];if(_vIaF==_s7BfZ[1631]||_vIaF==false){return _vPgO;}if(!_fGjE(_vWlM.author.uri)){return(_s7BfZ[1632]+_vIaF+_s7BfZ[1633]+_vPgO+_s7BfZ[1634]);}else{return(_s7BfZ[1635]+_vPgO+_s7BfZ[1636]);}}function _fWgN(_vWlM){if(!_vWlM.param.date||typeof(_vWlM.published)==_s7BfZ[1637]){return _s7BfZ[1638];}return _s7BfZ[1639]+_vWlM.link+_s7BfZ[1640]+$.format.date(_vWlM.published,DATE_FORMAT)+_s7BfZ[1641];}function _fHaD(_vWlM){if(!_vWlM.param.comment||typeof(_vWlM.reply_number)==_s7BfZ[1642]){return _s7BfZ[1643];}return _s7BfZ[1644]+_vWlM.link+_s7BfZ[1645]+_vWlM.reply_number+_s7BfZ[1646];}function _fFqA(_vWlM){if(!_fHwY(_vWlM.param.title)){return _s7BfZ[1647];}return _s7BfZ[1648]+_vWlM.link+_s7BfZ[1649]+_vWlM.title+_s7BfZ[1650];}function _fTgE(_vWlM){if((!_vWlM.param.snippet)||(!_vWlM.summary)){return _s7BfZ[1651];}var _vYmG=_vWlM.summary;if(_fZcS(_vWlM.param.snippet)&&_vYmG.length>Number(_vWlM.param.snippet)&&Number(_vWlM.param.snippet)>=10){_vYmG=_vYmG.substring(0,Number(_vWlM.param.snippet))+_s7BfZ[1652];}else{_vYmG=_vYmG.substring(0,150)+_s7BfZ[1653];}return _s7BfZ[1654]+_vYmG+_s7BfZ[1655];}function _fKiJ(_vWlM){if(!_vWlM.param.readmore){return _s7BfZ[1656];}return _s7BfZ[1657]+_vWlM.link+_s7BfZ[1658]+trans(_s7BfZ[1659])+_s7BfZ[1660];}function _fMkD(_vWlM,size,inner){var _vKzN=false;if(typeof(inner)==_s7BfZ[1661]){inner=false;}if(_fEjH(_vWlM.param)){_vWlM.param=new Object();_vWlM.param.icon=false;}if(_fEjH(size)){size=1600;}else if(_fPaZ(size)&&size.has(_s7BfZ[1662])){size=size.replace(_s7BfZ[1663],_s7BfZ[1664]);_vKzN=true;}if(isNaN(size)){size=1600;}size=Number(size);if(size!=-1){if(_vKzN){_vWlM.thumbnail=_fRvO(_vWlM.thumbnail,size,false,true);}else{_vWlM.thumbnail=_fRvO(_vWlM.thumbnail,86,false,true);}}var _vPgO=_s7BfZ[1665]+_vWlM.link+_s7BfZ[1666]+(_vKzN?’natural’:_s7BfZ[1667])+_s7BfZ[1668];_vPgO+=_s7BfZ[1669]+_vWlM.thumbnail+_s7BfZ[1670];if(inner&&_fHwY(_vWlM.param.icon)&&typeof(_vWlM.format)!=_s7BfZ[1671]){_vPgO+=_s7BfZ[1672]+_fWfR(_vWlM.format)+_s7BfZ[1673];}if(_fDlT(_vWlM.param.tbg)){_vPgO+=_s7BfZ[1674];}_vPgO+=_s7BfZ[1675];if(!inner&&_fHwY(_vWlM.param.icon)&&typeof(_vWlM.format)!=_s7BfZ[1676]){_vPgO+=_s7BfZ[1677]+_vWlM.link+_s7BfZ[1678]+_fWfR(_vWlM.format)+_s7BfZ[1679];}return _vPgO;}function _fBlX(_vWlM,extra_class){var _vPgO=_s7BfZ[1680];var _vRaP=1;if(_fGjE(_vWlM.cate)){return _s7BfZ[1681];}if(_fGjE(_vWlM.param.cate)){return _s7BfZ[1682];}if(typeof(extra_class)==_s7BfZ[1683]){extra_class=_s7BfZ[1684];}if(_fZcS(_vWlM.param.cate)){_vRaP=Number(_vWlM.param.cate);}for(var _vXpE=0;_vXpE<_vWlM.cate.length&&_vXpE<_vRaP;_vXpE++){if(_vPgO){_vPgO+=_s7BfZ[1685];}if(_vWlM.id!=_s7BfZ[1686]){_vPgO+=_s7BfZ[1687]+_fDyN(encodeURIComponent(_vWlM.cate[_vXpE]))+_s7BfZ[1688]+_vWlM.cate[_vXpE]+_s7BfZ[1689];}else{_vPgO=_s7BfZ[1690]+_vWlM.link+_s7BfZ[1691]+_vWlM.cate[_vXpE]+_s7BfZ[1692];}}return(_s7BfZ[1693]+extra_class+_s7BfZ[1694]+_vPgO+_s7BfZ[1695]);}function _fZgQ(_vXpE,extra,exclude){if(_fEjH(extra)){extra=_s7BfZ[1696];}if(_fPaZ(extra)){extra=$.trim(extra);extra=extra.split(_s7BfZ[1697]);}if(!_fJiA(extra)){extra=new Array();}if(_fEjH(exclude)){exclude=new Array();}if(_fPaZ(exclude)){exclude=$.trim(exclude);exclude=exclude.split(_s7BfZ[1698]);}if(!_fJiA(exclude)){exclude=new Array();}var _vPwK=_s7BfZ[1699]+_vXpE;if(_vXpE%2==0){_vPwK+=_s7BfZ[1700];}if(_vXpE%3==0){_vPwK+=_s7BfZ[1701];}if(_vXpE%4==0){_vPwK+=_s7BfZ[1702];}for(var _vHtF=1;_vHtF<=_vXpE;_vHtF++){_vPwK+=_s7BfZ[1703]+(_vHtF-1);}if(extra.length){_vPwK+=_s7BfZ[1704]+extra.join(_s7BfZ[1705]);}_vPwK=_vPwK.split(_s7BfZ[1706]);for(var _vAaT=0;_vAaT=_vKqW){_vCiO=_vKqW;}_vJoA.find(_s7BfZ[1729]).html(_vCiO);_vJoA.find(_s7BfZ[1730]).removeClass(_s7BfZ[1731]);_vJoA.find(_s7BfZ[1732]+_vEbB).addClass(_s7BfZ[1733]);_vJoA.find(_s7BfZ[1734]).hide();_vJoA.find(_s7BfZ[1735]).hide();_vJoA.find(_s7BfZ[1736]+(_vEbB-1)).show();_vJoA.find(_s7BfZ[1737]+_vEbB).show();_vJoA.find(_s7BfZ[1738]+(_vEbB+1)).show();if(_vEbB==1){_vJoA.find(_s7BfZ[1739]).show();}if(_vEbB==_vJmF){_vJoA.find(_s7BfZ[1740]+(_vJmF-2)).show();}if(_vJmF>4){if(_vEbB-2>1){_vJoA.find(_s7BfZ[1741]).show();}if(_vEbB+2<_vJmF){_vJoA.find(_s7BfZ[1742]+(_vJmF-1)).show();}}_vJoA.find(_s7BfZ[1743]).show();_vJoA.find(_s7BfZ[1744]+_vJmF).show();}function _fRuB(_vJoA,json,current_page){json=_fAhY(json);if(!json){return;}json=new _fZeV(json);if(json.entry.length==0){_vJoA.addClass(_s7BfZ[1745]).find(_s7BfZ[1746]).html(trans(_s7BfZ[1747]));return;}if(typeof(current_page)==_s7BfZ[1748]){current_page=1;}var _vJmF=Math.ceil(json.total_entry/_vJoA.param.count);if(_vJmF>1){_vJoA.attr(_s7BfZ[1749],_vJmF);_vJoA.attr(_s7BfZ[1750],json.total_entry);var _vPgO=_s7BfZ[1751];for(var _vXpE=1;_vXpE<=_vJmF;_vXpE++){_vPgO+=_s7BfZ[1752]+_vJoA.id+_s7BfZ[1753]+_vXpE+_s7BfZ[1754]+_vXpE+_s7BfZ[1755]+_vXpE+_s7BfZ[1756];if(_vXpE==1||_vXpE==_vJmF-1){_vPgO+=_s7BfZ[1757]+_vXpE+_s7BfZ[1758];}}var _vQxL=_s7BfZ[1759]+json.entry.length+_s7BfZ[1760]+json.total_entry+_s7BfZ[1761]+trans(_s7BfZ[1762])+_s7BfZ[1763];_vPgO+=_vQxL;_vJoA.find(_s7BfZ[1764]).html(_vPgO+_vOmO);_fHnQ(_vJoA,current_page);_vJoA.find(_s7BfZ[1765]).click(function(){if($(this).is(_s7BfZ[1766])){return;}var _vEbB=Number($(this).html());_fCaN(_vJoA,_vEbB);_fHnQ(_vJoA,_vEbB);_fUqN(_vJoA,100);});}}function _fAcH(_vJoA,json){if(typeof(json)!=_s7BfZ[1767]){json=_fAhY(json);if(!json){return;}json=new _fZeV(json);}else if(typeof(_vJoA.json)!=_s7BfZ[1768]){json=_vJoA.json;}else{return;}if(json.entry.length==0){return;}if(_fEjH(_vJoA.param.icon)){_vJoA.param.icon=false;}if(_fEjH(_vJoA.param.title)){_vJoA.param.title=true;}if(_vJoA.param.title==_s7BfZ[1769]||_vJoA.param.title==_s7BfZ[1770]){_vJoA.param.title=_s7BfZ[1771];}var _vDpZ=_vJoA.param;_vDpZ.author=_fHwY(_vDpZ.author);_vDpZ.comment=_fHwY(_vDpZ.comment);_vDpZ.date=_fHwY(_vDpZ.date);_vDpZ.meta=_fHwY(_vDpZ.meta);if(!_vDpZ.meta){_vDpZ.author=_vDpZ.comment=_vDpZ.date=false;}else if(_vDpZ.author||_vDpZ.comment||_vDpZ.date){_vDpZ.meta=true;}else{_vDpZ.meta=false;}_vDpZ.snippet=_fHwY(_vDpZ.snippet);_vDpZ.readmore=_fHwY(_vDpZ.readmore);_vDpZ.cate=_fHwY(_vDpZ.cate);if(_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[1772]||_vDpZ.height==_s7BfZ[1773])){_vJoA.addClass(_s7BfZ[1774]);}else{_vJoA.addClass(_s7BfZ[1775]);}if(_fHwY(_vDpZ.icon)){_vJoA.addClass(_s7BfZ[1776]);}else{_vJoA.addClass(_s7BfZ[1777]);}var _vPgO=_s7BfZ[1778];var _vBhF=_s7BfZ[1779];var _vCiV=_s7BfZ[1780];var _vJqB=_s7BfZ[1781];var _vLdG=_s7BfZ[1782];var _vLpI=1;var _vHgN=json.entry.length;var _vHjR=0;var _vSnO=_s7BfZ[1783];if(_vDpZ.type==_s7BfZ[1784]){if(json.entry.length>5){_vLpI=Math.ceil(json.entry.length/5);for(_vHjR=5;_vHjR>=1;_vHjR-=1){_vHgN=json.entry.length-(_vLpI-1)*_vHjR;if(Math.abs(_vHgN-_vHjR)<=2){break;}}}if(_vHjR>5){_vHjR=5;_vHgN=json.entry.length-_vLpI*_vHjR;}}for(var _vXpE=0;_vXpE=4)?’ item-extra’:_s7BfZ[1795])+_s7BfZ[1796]+_s7BfZ[1797]+_fMkD(_vJoF,_vUgR)+_s7BfZ[1798]+_fBlX(_vJoF,_s7BfZ[1799])+(_vDpZ.title!=_s7BfZ[1800]||_vXpE!=0?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1801])+(_vXpE==0?_fYzE(_vJoF,trans(_s7BfZ[1802])):_s7BfZ[1803])+_s7BfZ[1804]+_s7BfZ[1805];if(_vXpE==0&&(_vDpZ.snippet||_vDpZ.meta||_vDpZ.readmore||_vDpZ.title==_s7BfZ[1806])){_vPgO+=_s7BfZ[1807]+(_vDpZ.title==_s7BfZ[1808]&&_vXpE==0?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1809])+_fTgE(_vJoF)+_fKiJ(_vJoF)+_fUrE(_vJoF,_s7BfZ[1810])+_s7BfZ[1811];}_vPgO+=_s7BfZ[1812];break;case ‘complex’:var _vUgR=450;if(_vXpE==0&&_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[1813]||_vDpZ.height==0)){_vUgR=_s7BfZ[1814];}if(_vXpE%2==0&&_vXpE>=4){_vPgO+=_vOmO;}_vPgO+=_s7BfZ[1815]+_fZgQ(_vXpE,(_vXpE>=4)?’ item-extra’:_s7BfZ[1816])+_s7BfZ[1817]+_s7BfZ[1818]+(_vXpE==0?_fMkD(_vJoF,_vUgR):_s7BfZ[1819])+_s7BfZ[1820]+(_vXpE==0?’ gradient’:_s7BfZ[1821])+_s7BfZ[1822]+_fBlX(_vJoF,(_vXpE==0?’bg’:_s7BfZ[1823]))+(_vDpZ.title!=_s7BfZ[1824]||_vXpE!=0?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1825])+(_vXpE==0?_fYzE(_vJoF,trans(_s7BfZ[1826])):_s7BfZ[1827])+_s7BfZ[1828]+_s7BfZ[1829];if(_vXpE==0&&(_vDpZ.snippet||_vDpZ.meta||_vDpZ.readmore||_vDpZ.title==_s7BfZ[1830])){_vPgO+=_s7BfZ[1831]+(_vDpZ.title==_s7BfZ[1832]?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1833])+_fTgE(_vJoF)+_fKiJ(_vJoF)+_fUrE(_vJoF,_s7BfZ[1834])+_s7BfZ[1835];}_vPgO+=_s7BfZ[1836];break;case ‘three’:var _vUgR=500;if(_vXpE==0&&_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[1837]||_vDpZ.height==0)){_vUgR=_s7BfZ[1838];}_vPgO=_s7BfZ[1839]+_fZgQ(_vXpE)+_s7BfZ[1840]+_s7BfZ[1841]+_fMkD(_vJoF,_vUgR)+_s7BfZ[1842]+_fBlX(_vJoF,_s7BfZ[1843])+(_vDpZ.title!=_s7BfZ[1844]?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1845])+_s7BfZ[1846]+_s7BfZ[1847];if(_vDpZ.snippet||_vDpZ.meta||_vDpZ.readmore||_vDpZ.title==_s7BfZ[1848]){_vPgO+=_s7BfZ[1849]+(_vDpZ.title==_s7BfZ[1850]?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1851])+_fTgE(_vJoF)+_fKiJ(_vJoF)+_fUrE(_vJoF)+_s7BfZ[1852];}_vPgO+=_s7BfZ[1853];if(_vXpE%3==0){_vCiV+=_vPgO;}else if(_vXpE%3==1){_vJqB+=_vPgO;}else{_vLdG+=_vPgO;}_vSnO+=_vPgO;_vBhF+=_vPgO;if(_vXpE%3==2){_vBhF+=_vOmO;}break;case ‘carousel’:_vPgO+=_s7BfZ[1854]+_vXpE+_s7BfZ[1855]+_fMkD(_vJoF,640)+_s7BfZ[1856]+_fBlX(_vJoF,_s7BfZ[1857])+_fFqA(_vJoF)+_s7BfZ[1858]+_s7BfZ[1859];break;case ‘blogging’:var _vUgR=320;if(_vXpE==0&&_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[1860]||_vDpZ.height==0)){_vUgR=_s7BfZ[1861];}_vPgO+=_s7BfZ[1862]+_fZgQ(_vXpE,(!_vJoF.has_thumbnail?’ no-thumbnail’:_s7BfZ[1863])+(_vXpE==json.entry.length-1?’ item-last’:_s7BfZ[1864]) )+_s7BfZ[1865]+((_vJoF.has_thumbnail)?_fMkD(_vJoF,_vUgR,true):_s7BfZ[1866])+_s7BfZ[1867]+_fBlX(_vJoF)+_fFqA(_vJoF)+_fUrE(_vJoF)+_s7BfZ[1868]+_fTgE(_vJoF)+_fKiJ(_vJoF)+_s7BfZ[1869]+_vOmO+_s7BfZ[1870]+_vOmO+_s7BfZ[1871];break;case ‘one’:var _vUgR=900;if(_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[1872]||_vDpZ.height==0)){_vUgR=_s7BfZ[1873];}_vPgO+=_s7BfZ[1874]+_fZgQ(_vXpE,(_vXpE==json.entry.length-1?’ item-last’:_s7BfZ[1875]) )+_s7BfZ[1876]+_s7BfZ[1877]+_fMkD(_vJoF,_vUgR)+_s7BfZ[1878]+_fBlX(_vJoF,_s7BfZ[1879])+(_vDpZ.title!=_s7BfZ[1880]?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1881])+_s7BfZ[1882]+_s7BfZ[1883];if(_vDpZ.snippet||_vDpZ.meta||_vDpZ.readmore||_vDpZ.title==_s7BfZ[1884]){_vPgO+=_s7BfZ[1885]+(_vDpZ.title==_s7BfZ[1886]?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1887])+_fUrE(_vJoF)+_fTgE(_vJoF)+_fKiJ(_vJoF)+_s7BfZ[1888]+_vOmO;}_vPgO+=_s7BfZ[1889];break;case ‘left’:case ‘right’:var _vUgR=450;if(_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[1890]||_vDpZ.height==_s7BfZ[1891])){_vUgR=_s7BfZ[1892];}_vPgO+=_s7BfZ[1893]+_fZgQ(_vXpE,_vXpE>0?’ item-extra’:_s7BfZ[1894])+_s7BfZ[1895]+_s7BfZ[1896]+(_vXpE==0?_fMkD(_vJoF,_vUgR):_s7BfZ[1897])+_s7BfZ[1898]+(_vXpE==0?’ gradient’:_s7BfZ[1899])+_s7BfZ[1900]+_fBlX(_vJoF,(_vXpE==0?’bg’:_s7BfZ[1901]))+(_vDpZ.title!=_s7BfZ[1902]||_vXpE!=0?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1903])+(_vXpE==0?_fYzE(_vJoF,trans(_s7BfZ[1904])):_s7BfZ[1905])+_s7BfZ[1906]+_s7BfZ[1907];if(_vXpE==0&&(_vDpZ.snippet||_vDpZ.meta||_vDpZ.readmore||_vDpZ.title==_s7BfZ[1908])){_vPgO+=_s7BfZ[1909]+(_vDpZ.title==_s7BfZ[1910]?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1911])+_fTgE(_vJoF)+_fKiJ(_vJoF)+_fUrE(_vJoF,_s7BfZ[1912])+_s7BfZ[1913]+_vOmO;}_vPgO+=_s7BfZ[1914];break;case ‘two’:var _vUgR=450;if(_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[1915]||_vDpZ.height==_s7BfZ[1916])){_vUgR=_s7BfZ[1917];}_vPgO=_s7BfZ[1918]+_fZgQ(_vXpE)+_s7BfZ[1919]+_s7BfZ[1920]+_fMkD(_vJoF,_vUgR)+_s7BfZ[1921]+_fBlX(_vJoF,_s7BfZ[1922])+(_vDpZ.title!=_s7BfZ[1923]?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1924])+_fYzE(_vJoF,trans(_s7BfZ[1925]))+_s7BfZ[1926]+_s7BfZ[1927];if(_vDpZ.snippet||_vDpZ.meta||_vDpZ.readmore||_vDpZ.title==_s7BfZ[1928]){_vPgO+=_s7BfZ[1929]+(_vDpZ.title==_s7BfZ[1930]?_fFqA(_vJoF):_s7BfZ[1931])+_fTgE(_vJoF)+_fKiJ(_vJoF)+_fUrE(_vJoF,_s7BfZ[1932])+_s7BfZ[1933]+_vOmO;}_vPgO+=_s7BfZ[1934];if(_vXpE%2){_vJqB+=_vPgO;}else{_vCiV+=_vPgO;}_vSnO+=_vPgO;_vBhF+=_vPgO;if(_vXpE%2==1){_vBhF+=_vOmO;}break;case ‘ticker’:var _vUgR=320;if(_fDlT(_vDpZ.height)&&_fZcS(_vDpZ.height)&&Number(_vDpZ.height)>0){_vUgR=Number(_vDpZ.height);}_vPgO+=_s7BfZ[1935]+_vXpE+_s7BfZ[1936]+_fMkD(_vJoF,_vUgR)+_s7BfZ[1937]+_fBlX(_vJoF)+_fFqA(_vJoF)+_s7BfZ[1938]+_s7BfZ[1939];break;case ‘grid’:var _vKtC=0;if(_vXpE>=_vHgN){_vKtC=Math.ceil((_vXpE+1-_vHgN)/_vHjR);}var _vTiW=0;if(_vKtC>=1){_vTiW=(_vKtC-1)*_vHjR+_vHgN;}var _vGsJ=(_vKtC==0?_vHgN:_vHjR);var _vWbA=(_vKtC%2?’odd’:_s7BfZ[1940]);var _vVaM=(_vWbA==_s7BfZ[1941]?(_vTiW+1):(_vTiW+_vGsJ-1));if(_vXpE==_vTiW){if(_vXpE>0){_vPgO+=_vOmO+_s7BfZ[1942]+_vOmO+_s7BfZ[1943];}_vPgO+=_s7BfZ[1944];var _vTrN=_s7BfZ[1945];if(_fDlT(_vDpZ.height)&&_fZcS(_vDpZ.height)){_vTrN+=_s7BfZ[1946]+_vDpZ.height+_s7BfZ[1947];}_vPgO+=_s7BfZ[1948]+(json.entry.length==1?’full’:(_vWbA==_s7BfZ[1949]?’wide’:_s7BfZ[1950]))+_s7BfZ[1951]+(_vWbA==_s7BfZ[1952]?1:(_vGsJ-1))+_s7BfZ[1953]+_vTrN+_s7BfZ[1954];}var _vOmS=_vTiW;if(_vXpE==_vVaM){_vPgO+=_vOmO+_s7BfZ[1955];var _vTrN=_s7BfZ[1956];if(_fDlT(_vDpZ.height)&&_fZcS(_vDpZ.height)){_vTrN+=_s7BfZ[1957]+_vDpZ.height+_s7BfZ[1958];}_vPgO+=_s7BfZ[1959]+(json.entry.length==1?’full’:(_vWbA==_s7BfZ[1960]?’narrow’:_s7BfZ[1961]))+_s7BfZ[1962]+(_vWbA==_s7BfZ[1963]?(_vGsJ-1):1)+_s7BfZ[1964]+_vTrN+_s7BfZ[1965];}if(_vXpE>=_vVaM){_vOmS=_vVaM;}_vPgO+=_s7BfZ[1966]+_vXpE+_s7BfZ[1967]+(_vXpE-_vOmS)+_s7BfZ[1968]+_fMkD(_vJoF,500)+_s7BfZ[1969]+_fBlX(_vJoF,_s7BfZ[1970])+_fUrE(_vJoF)+_fFqA(_vJoF)+_fTgE(_vJoF)+_fKiJ(_vJoF)+_s7BfZ[1971]+_s7BfZ[1972];if(_vXpE==json.entry.length-1){_vPgO+=_vOmO+_s7BfZ[1973]+_vOmO+_s7BfZ[1974];}break;case ‘list’:_vPgO+=_s7BfZ[1975]+_fZgQ(_vXpE,_s7BfZ[1976])+_s7BfZ[1977]+_vJoF.link+_s7BfZ[1978]+(_fHwY(_vDpZ.author)&&_fDlT(_vJoF.author)?(_s7BfZ[1979]+_vJoF.author.name+_s7BfZ[1980]):_s7BfZ[1981])+_s7BfZ[1982]+_vJoF.title+_s7BfZ[1983]+(_fHwY(_vDpZ.comment)&&_fDlT(_vJoF.reply_number)?(_s7BfZ[1984]+_vJoF.reply_number+_s7BfZ[1985]):_s7BfZ[1986])+_s7BfZ[1987]+(_fHwY(_vDpZ.date)&&_fDlT(_vJoF.published)?(_s7BfZ[1988]+_fWgN(_vJoF)+_s7BfZ[1989]):_s7BfZ[1990])+_s7BfZ[1991]+(_fHwY(_vDpZ.readmore)?_s7BfZ[1992]+_vJoF.link+’#more”>

‘:_s7BfZ[1993])+_s7BfZ[1994]+_vOmO;break;default:break;}}if(_vDpZ.type==_s7BfZ[1995]){if(_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[1996]||_vDpZ.height==_s7BfZ[1997])){_vPgO=_s7BfZ[1998]+_vCiV+_s7BfZ[1999]+_s7BfZ[2000]+_vJqB+_s7BfZ[2001]+_s7BfZ[2002]+_vSnO+_s7BfZ[2003];}else{_vPgO=_vBhF;}}if(_vDpZ.type==_s7BfZ[2004]){if(_fDlT(_vDpZ.height)&&(_vDpZ.height==_s7BfZ[2005]||_vDpZ.height==_s7BfZ[2006])){_vPgO=_s7BfZ[2007]+_vCiV+_s7BfZ[2008]+_s7BfZ[2009]+_vJqB+_s7BfZ[2010]+_s7BfZ[2011]+_vLdG+_s7BfZ[2012]+_s7BfZ[2013]+_vSnO+_s7BfZ[2014];}else{_vPgO=_vBhF;}}_vJoA.find(_s7BfZ[2015]).html(_vPgO).css(_s7BfZ[2016],0).each(function(){if(_fZcS(_vDpZ.height)&&Number(_vDpZ.height)>0){$(_s7BfZ[2017]+_vJoA.id+_s7BfZ[2018]).css(_s7BfZ[2019],_vDpZ.height+_s7BfZ[2020]);if(_vDpZ.type==_s7BfZ[2021]||_vDpZ.type==_s7BfZ[2022]){$(_s7BfZ[2023]+_vJoA.id+_s7BfZ[2024]+_vDpZ.type+_s7BfZ[2025]).css(_s7BfZ[2026],_vDpZ.height+_s7BfZ[2027]);}else if(_vDpZ.type==_s7BfZ[2028]){$(_s7BfZ[2029]+_vJoA.id+_s7BfZ[2030]+_vJoA.id+_s7BfZ[2031]+_vJoA.id+_s7BfZ[2032]).removeAttr(_s7BfZ[2033]);}}_fZuJ($(this).find(_s7BfZ[2034]));}).animate({‘opacity’:1},1000);if(_fDlT(_vDpZ.tbg)&&_vDpZ.tbg==_s7BfZ[2035]){var _vHxY=0;_vJoA.find(_s7BfZ[2036]).each(function(){var _vSdJ=_s7BfZ[2037]+THUMBNAIL_RAINBOW_COLORS[_vHxY].split(_s7BfZ[2038])[0]+_s7BfZ[2039]+THUMBNAIL_RAINBOW_COLORS[_vHxY]+_s7BfZ[2040]+THUMBNAIL_RAINBOW_COLORS[_vHxY]+_s7BfZ[2041]+THUMBNAIL_RAINBOW_COLORS[_vHxY]+_s7BfZ[2042]+THUMBNAIL_RAINBOW_COLORS[_vHxY]+_s7BfZ[2043];$(this).attr(_s7BfZ[2044],_vSdJ);_vHxY++;if(_vHxY==THUMBNAIL_RAINBOW_COLORS.length){_vHxY=0;}});}switch(_vDpZ.type){case ‘slider’:case ‘carousel’:case ‘ticker’:var _vKqP=new Object();_vKqP[_s7BfZ[2045]]=new Object();_vKqP[_s7BfZ[2046]][0]=new Object();_vKqP[_s7BfZ[2047]][499]=new Object();_vKqP[_s7BfZ[2048]][699]=new Object();_vKqP[_s7BfZ[2049]][899]=new Object();var _vNnN=(_vDpZ.type==_s7BfZ[2050]?1:2);_vKqP[_s7BfZ[2051]]=true;_vKqP[_s7BfZ[2052]]=_fHwY(_vDpZ.buttons);_vKqP[_s7BfZ[2053]]=(_vDpZ.type==_s7BfZ[2054]?false:_fHwY(_vDpZ.dots));_vKqP[_s7BfZ[2055]]=true;_vKqP[_s7BfZ[2056]]=true;_vKqP[_s7BfZ[2057]]=function(){_fZuJ($(_s7BfZ[2058]+_vJoA.id+_s7BfZ[2059]),true);};_vKqP[_s7BfZ[2060]]=[_s7BfZ[2061]+_vDpZ.type+_s7BfZ[2062]+_vDpZ.type+_s7BfZ[2063],_s7BfZ[2064]+_vDpZ.type+_s7BfZ[2065]+_vDpZ.type+_s7BfZ[2066] ];if(_fMkU()){_vKqP[_s7BfZ[2067]]=true;}if(_fZcS(_vDpZ.columns)){var _vQkK=Number(_vDpZ.columns);if(_vQkK>1){_vNnN=_vQkK;}}if(_fZcS(_vDpZ.title)){_vJoA.find(_s7BfZ[2068]).css(_s7BfZ[2069],_vDpZ.title+_s7BfZ[2070]);}if(typeof(SliderAnimateIn)!=_s7BfZ[2071]&&SliderAnimateIn!=_s7BfZ[2072]){_vKqP[_s7BfZ[2073]]=SliderAnimateIn;}if(typeof(SliderAnimateOut)!=_s7BfZ[2074]&&SliderAnimateOut!=_s7BfZ[2075]){_vKqP[_s7BfZ[2076]]=SliderAnimateOut;}if(_vDpZ.type==_s7BfZ[2077]){_vKqP[_s7BfZ[2078]]=json.entry.length;}if(_fZcS(_vDpZ.speed)){_vKqP[_s7BfZ[2079]]=Number(_vDpZ.speed);_vKqP[_s7BfZ[2080]]=Math.floor(_vKqP[_s7BfZ[2081]]/10);}_vKqP[_s7BfZ[2082]]=_vNnN;_vKqP[_s7BfZ[2083]][899][_s7BfZ[2084]]=_vNnN;_vKqP[_s7BfZ[2085]][699][_s7BfZ[2086]]=(_vNnN>3?3:_vNnN);_vKqP[_s7BfZ[2087]][499][_s7BfZ[2088]]=(_vNnN>2?2:_vNnN);_vKqP[_s7BfZ[2089]][0][_s7BfZ[2090]]=1;if(_fDlT(_vJoA.owl)){_vJoA.trigger(_s7BfZ[2091]).removeClass(_s7BfZ[2092]);_vJoA.find(_s7BfZ[2093]).children().unwrap();_vJoA.owl.destroy();}var _vPbL=$(_s7BfZ[2094]+_vJoA.id);_vPbL.owlCarousel(_vKqP);_vJoA.owl=_vPbL.data(_s7BfZ[2095]);break;default:break;}}function _fShQ(json,_vOlP){json=_fAhY(json);if(!json){return;}json=new _fZeV(json);if(json.total_entry==0){_vOlP.find(_s7BfZ[2096]).html(trans(_s7BfZ[2097]));_vOlP.addClass(_s7BfZ[2098]);return;}var _vSqJ=_s7BfZ[2099];for(var _vXpE=0;_vXpE12){_vMtT=1;_vUiS++;}if(_vMtT<10){_vMtT=_s7BfZ[2121]+_vMtT;}if(_vShJ<10){_vShJ=_s7BfZ[2122]+_vShJ;}_vNoB[_s7BfZ[2123]]=_vSoR+_s7BfZ[2124]+_vShJ+_s7BfZ[2125];_vNoB[_s7BfZ[2126]]=_vUiS+_s7BfZ[2127]+_vMtT+_s7BfZ[2128];}}_vDiL+=_s7BfZ[2129]+_vRaP+_s7BfZ[2130]+_vTiW;if(_fDlT(_vNoB[_s7BfZ[2131]])){_vDiL+=_s7BfZ[2132]+_vNoB[_s7BfZ[2133]];}if(_fDlT(_vNoB[_s7BfZ[2134]])){_vDiL+=_s7BfZ[2135]+_vNoB[_s7BfZ[2136]];}if(_fDlT(_vNoB[_s7BfZ[2137]])&&_vNoB[_s7BfZ[2138]]!=_s7BfZ[2139]){_vDiL+=_s7BfZ[2140]+_vNoB[_s7BfZ[2141]]+_s7BfZ[2142];}return _vDiL;}function _fErG(_vJoA,_vEbB){var _vRaP=Number($(_s7BfZ[2143]).attr(_s7BfZ[2144]));$(_s7BfZ[2145]).html(_s7BfZ[2146]);$.get(_fZnF(_vRaP,_vEbB),function(json){_fAcH(_vJoA,json);},_s7BfZ[2147]);}function _fUpH(_vEbB){var _vJmF=Number($(_s7BfZ[2148]).attr(_s7BfZ[2149]));var _vRaP=Number($(_s7BfZ[2150]).attr(_s7BfZ[2151]));var _vKqW=Number($(_s7BfZ[2152]).attr(_s7BfZ[2153]));var _vCiO=_vRaP*_vEbB;if(_vCiO>=_vKqW){_vCiO=_vKqW;}$(_s7BfZ[2154]).html(_vCiO);$(_s7BfZ[2155]).removeClass(_s7BfZ[2156]);$(_s7BfZ[2157]+_vEbB).addClass(_s7BfZ[2158]);$(_s7BfZ[2159]).hide();$(_s7BfZ[2160]).hide();$(_s7BfZ[2161]).show();$(_s7BfZ[2162]).show();$(_s7BfZ[2163]).show();$(_s7BfZ[2164]+(_vJmF-2)).show();$(_s7BfZ[2165]+(_vJmF-1)).show();$(_s7BfZ[2166]+_vJmF).show();$(_s7BfZ[2167]+(_vEbB-1)).show();$(_s7BfZ[2168]+_vEbB).show();$(_s7BfZ[2169]+(_vEbB+1)).show();if(_vJmF>6){if(_vEbB-2>3){$(_s7BfZ[2170]).show();}if(_vEbB+2<_vJmF-2){$(_s7BfZ[2171]+(_vJmF-3)).show();}}}function _fUbM(_vJoA){if(_fEjH(_vJoA.param.count)||isNaN(_vJoA.param.count)){_vJoA.param.count=4;}var _vGaW=1;if(_vKmD.hash.has(_s7BfZ[2172])){_vGaW=Number(_vKmD.hash.replace(_s7BfZ[2173],_s7BfZ[2174]));}$.get(_fZnF(_vJoA.param.count,_vGaW),function(json){_fAcH(_vJoA,json);json=_fAhY(json);if(!json){return;}json=new _fZeV(json);if(json.entry.length==0){_vJoA.addClass(_s7BfZ[2175]).find(_s7BfZ[2176]).html(trans(_s7BfZ[2177])+_s7BfZ[2178]+trans(_s7BfZ[2179])+_s7BfZ[2180]);return;}var _vJmF=Math.ceil(json.total_entry/_vJoA.param.count);if(_vJmF>1){_vJoA.attr(_s7BfZ[2181],_vJmF);_vJoA.attr(_s7BfZ[2182],_vJoA.param.count);_vJoA.attr(_s7BfZ[2183],json.total_entry);var _vPgO=_s7BfZ[2184];for(var _vXpE=1;_vXpE<=_vJmF;_vXpE++){_vPgO+=_s7BfZ[2185]+_vXpE+_s7BfZ[2186]+_vXpE+_s7BfZ[2187]+_vXpE+_s7BfZ[2188];if(_vXpE==3||_vXpE==_vJmF-3){_vPgO+=_s7BfZ[2189]+_vXpE+_s7BfZ[2190];}}var _vQxL=_s7BfZ[2191]+json.entry.length+_s7BfZ[2192]+json.total_entry+_s7BfZ[2193]+trans(_s7BfZ[2194])+_s7BfZ[2195];_vPgO+=_vQxL;$(_s7BfZ[2196]).html(_vPgO+_vOmO);_fUpH(_vGaW);$(_s7BfZ[2197]).click(function(){if($(this).is(_s7BfZ[2198])){return true;}if(ARCHIVE_RELOAD_FOR_CONTENT){setTimeout(function(){location.reload();},100);return true;}var _vEbB=Number($(this).html());_fErG(_vJoA,_vEbB);_fUpH(_vEbB);_fUqN(_s7BfZ[2199],100);});}},_s7BfZ[2200]);}function _fOvX(_vJoA){if(!_fXwK()||_fYpO()){_vJoA.remove();return;}_vJoA.addClass(_s7BfZ[2201]);var _vPgO=_s7BfZ[2202];if(_fHzS()){_vPgO+=_s7BfZ[2203]+trans(_s7BfZ[2204])+_s7BfZ[2205];if(ARCHIVE_PAGE_FEED_LINKS){_vPgO+=_s7BfZ[2206]+_vKmD.feed+_s7BfZ[2207]+_fFmN(_vUoR.canonicalUrl)+_s7BfZ[2208];}_vPgO+=_s7BfZ[2209]+_fUaG(_vUoR.canonicalUrl)+_s7BfZ[2210];if(ARCHIVE_PAGE_FEED_LINKS){_vPgO+=_s7BfZ[2211];+_s7BfZ[2212];}}else if(_fOnJ()){if(_vKmD.current.has(_s7BfZ[2213])){var _vNsL=_fTsB(_vUoR.canonicalUrl);var _vSoR=_vNsL.split(_s7BfZ[2214])[0];var _vShJ=_vNsL.split(_s7BfZ[2215])[1];_vPgO+=_s7BfZ[2216]+trans(_s7BfZ[2217])+_s7BfZ[2218]+_vSoR+_s7BfZ[2219]+_vShJ+_s7BfZ[2220];}else if(_vKmD.path.has(_s7BfZ[2221])){var _vSrE=_vKmD.path.split(_s7BfZ[2222]);var _vSoR=0;var _vShJ=0;for(var _vXpE=0;_vXpE<_vSrE.length;_vXpE++){if(_fZcS(_vSrE[_vXpE])){if(_vSoR==0){_vSoR=Number(_vSrE[_vXpE]);}else if(_vShJ==0){_vShJ=Number(_vSrE[_vXpE]);}else{break;}}}if(_vSoR){_vPgO+=_s7BfZ[2223]+trans(_s7BfZ[2224])+_s7BfZ[2225]+_vSoR;if(_vShJ){_vShJ=Number(_vShJ);if(_vShJ<10){_vShJ=_s7BfZ[2226]+_vShJ;}_vPgO+=_s7BfZ[2227]+_vShJ;}_vPgO+=_s7BfZ[2228];}}else{var _vSoR=_vKmD.current.split(_s7BfZ[2229])[1];_vSoR=_vSoR.split(_s7BfZ[2230])[0];_vPgO+=_s7BfZ[2231]+trans(_s7BfZ[2232])+_s7BfZ[2233]+_vSoR+_s7BfZ[2234];}}else if(_fDoC()){if(_vNoB[_s7BfZ[2235]]!=_s7BfZ[2236]){_vPgO+=_s7BfZ[2237]+trans(_s7BfZ[2238])+_s7BfZ[2239]+decodeURIComponent(_vNoB[_s7BfZ[2240]]).replaceAll(_s7BfZ[2241],_s7BfZ[2242])+_s7BfZ[2243];}else{_vPgO+=_s7BfZ[2244]+trans(_s7BfZ[2245])+_s7BfZ[2246];}}_vPgO+=_s7BfZ[2247]+_vOmO+_s7BfZ[2248]+_s7BfZ[2249]+_s7BfZ[2250]+_s7BfZ[2251]+_vJoA.id+_s7BfZ[2252]+_s7BfZ[2253]+_s7BfZ[2254]+_s7BfZ[2255]+_s7BfZ[2256];_vJoA.html(_vPgO).show();_fUbM(_vJoA);}$(_s7BfZ[2257]).each(function(){if($(this).children(_s7BfZ[2258]).length==0||_fGjE($(this).children(_s7BfZ[2259]).html())){$(this).children(_s7BfZ[2260]).remove();if($(this).find(_s7BfZ[2261]).length==0){$(this).addClass(_s7BfZ[2262]);}}if($(this).is(_s7BfZ[2263])){$(this).find(_s7BfZ[2264]).removeAttr(_s7BfZ[2265]);$(this).find(_s7BfZ[2266]).attr(_s7BfZ[2267],0).attr(_s7BfZ[2268],0);}});if(CENTERING_MENU_ITEMS){$(_s7BfZ[2269]).addClass(_s7BfZ[2270]);}$(_s7BfZ[2271]).hover(function(){if(!$(this).is(_s7BfZ[2272])){var _vOlP=$(this);_vOlP.addClass(_s7BfZ[2273]);$.get(_vKmD.feed+_s7BfZ[2274]+$(this).attr(_s7BfZ[2275])+_s7BfZ[2276],function(json){_fShQ(json,_vOlP);},_s7BfZ[2277]);}});$(_s7BfZ[2278]).click(function(){if($(this).is(_s7BfZ[2279])){$(this).removeClass(_s7BfZ[2280]);$(_s7BfZ[2281]).stop().slideUp(300);}else{$(this).addClass(_s7BfZ[2282]);$(_s7BfZ[2283]).stop().slideDown(300);}});function _fGpM(){$(_s7BfZ[2284]).addClass(_s7BfZ[2285]);$(_s7BfZ[2286]).stop().slideDown(300);$(_s7BfZ[2287]).addClass(_s7BfZ[2288]);if($(_s7BfZ[2289]).is(_s7BfZ[2290])){$(_s7BfZ[2291]).css(_s7BfZ[2292],$(window).height()+_s7BfZ[2293]);$(_s7BfZ[2294]).css(_s7BfZ[2295],$(window).height()+_s7BfZ[2296]);}}function _fDgP(){$(_s7BfZ[2297]).removeClass(_s7BfZ[2298]);$(_s7BfZ[2299]).stop().hide();$(_s7BfZ[2300]).removeClass(_s7BfZ[2301]);$(_s7BfZ[2302]).css(_s7BfZ[2303],_s7BfZ[2304]);$(_s7BfZ[2305]).css(_s7BfZ[2306],_s7BfZ[2307]);}$(_s7BfZ[2308]).click(function(){if($(this).is(_s7BfZ[2309])){_fDgP();}else{_fGpM();}});$(_s7BfZ[2310]).click(function(){if($(this).is(_s7BfZ[2311])){$(this).removeClass(_s7BfZ[2312]);$(_s7BfZ[2313]).stop().fadeOut(100);}else{$(this).addClass(_s7BfZ[2314]);$(_s7BfZ[2315]).stop().fadeIn(100,function(){$(_s7BfZ[2316]).focus();});}});$(_s7BfZ[2317]).click(function(){$(_s7BfZ[2318]).removeClass(_s7BfZ[2319]);$(_s7BfZ[2320]).stop().fadeOut(100);});$(_s7BfZ[2321]).click(function(){var _vVzF=$(this).parents(_s7BfZ[2322]);if(_vVzF.is(_s7BfZ[2323])){if($(this).is(_s7BfZ[2324])){_vVzF.find(_s7BfZ[2325]).each(function(){if(!$(this).is(_s7BfZ[2326])){$(this).stop().slideUp(100,function(){_vVzF.removeClass(_s7BfZ[2327]);});}});return;}_vVzF.find(_s7BfZ[2328]).removeClass(_s7BfZ[2329]);$(this).addClass(_s7BfZ[2330]);_vVzF.find(_s7BfZ[2331]).each(function(){if(!$(this).is(_s7BfZ[2332])){$(this).stop().slideUp(100,function(){_vVzF.removeClass(_s7BfZ[2333]);});}});_vJoA=_vRyQ[Number($(this).parents(_s7BfZ[2334]).attr(_s7BfZ[2335]))];_vHxY=Number($(this).attr(_s7BfZ[2336]));_fPkF(_vJoA,_vHxY);_vJoA.find(_s7BfZ[2337]).attr(_s7BfZ[2338],_fDyN(_vJoA.content[_vHxY].slug));}else{_vVzF.addClass(_s7BfZ[2339]);_vVzF.find(_s7BfZ[2340]).stop().slideDown(100);}});$(_s7BfZ[2341]).html(function(){var _vSfM=new Date();return _vSfM.getFullYear();});$(window).scroll(function(){$(_s7BfZ[2342]).each(function(){if(_fWsQ(this)||INSTANT_LOAD){_fPkF(_vRyQ[Number($(this).attr(_s7BfZ[2343]))]);}});});$(_s7BfZ[2344]).click(function(){$(_s7BfZ[2345]).animate({scrollTop:0},1000);return false;});$(document).keyup(function(_vJoF){if(_vJoF.keyCode==27){$(_s7BfZ[2346]).removeClass(_s7BfZ[2347]);$(_s7BfZ[2348]).stop().fadeOut(100);}});var _vItZ=$(_s7BfZ[2349]).css(_s7BfZ[2350]);if(_vItZ==_s7BfZ[2351]||_vItZ==_s7BfZ[2352]||_vItZ==_s7BfZ[2353]){$(_s7BfZ[2354]).addClass(_s7BfZ[2355]);}if(STICKY_SIDEBAR&&($(_s7BfZ[2356]).css(_s7BfZ[2357])!=_s7BfZ[2358])&&typeof(IE)==_s7BfZ[2359]){var _vUqU=0;var _vWlE=0;function _fWkF(){$(_s7BfZ[2360]).removeClass(_s7BfZ[2361]).removeAttr(_s7BfZ[2362]);}function _fTsN(){_fTrB();$(window).scroll(function(){_fTrB();});$(window).resize(function(){_fWkF();});}function _fTrB(){if($(_s7BfZ[2363]).css(_s7BfZ[2364])==_s7BfZ[2365]){_fWkF();return;}var _vNoV=$(window);var _vMvY=_vNoV.height();var _vYfG=_vNoV.scrollTop();var _vLrQ=_vMvY+_vYfG;var _vYgD=$(_s7BfZ[2366]);var _vQvK=_vYgD.height();var _vIsS=_vYgD.offset().top;var _vPlI=_vQvK+_vIsS;var _vBlS=$(_s7BfZ[2367]);var _vSaC=_vBlS.height();var _vIfS=_vBlS.offset().top;var _vWrI=_vIfS+_vSaC;if(_vBlS.css(_s7BfZ[2368])==_s7BfZ[2369]||_vWlE==0){_vWlE=_vBlS.offset().left;}_vBlS.css(_s7BfZ[2370],(_vWlE)+_s7BfZ[2371]);_vBlS.css(_s7BfZ[2372],$(_s7BfZ[2373]).width()+_s7BfZ[2374]);if(_vSaC>=_vQvK||_vYfG<=_vIsS){_fWkF();_vUqU=_vYfG;return;}if(_vSaC<_vMvY){if(_vWrI>=_vPlI){_vBlS.removeClass(_s7BfZ[2375]).addClass(_s7BfZ[2376]);_vUqU=_vYfG;return;}_vBlS.removeClass(_s7BfZ[2377]).addClass(_s7BfZ[2378]);_vUqU=_vYfG;return;}if(_vLrQ>=_vPlI){_vBlS.removeClass(_s7BfZ[2379]).addClass(_s7BfZ[2380]);_vUqU=_vYfG;return;}if(_vUqU<_vYfG){if(_vLrQ>=_vWrI){_vBlS.removeClass(_s7BfZ[2381]).addClass(_s7BfZ[2382]);}else{_vBlS.removeClass(_s7BfZ[2383]).css(_s7BfZ[2384],(_vIfS-_vIsS)+_s7BfZ[2385]).addClass(_s7BfZ[2386]);}}else{if(_vYfG<=_vIfS){_vBlS.removeClass(_s7BfZ[2387]).addClass(_s7BfZ[2388]);}else{_vBlS.removeClass(_s7BfZ[2389]).css(_s7BfZ[2390],(_vIfS-_vIsS)+_s7BfZ[2391]).addClass(_s7BfZ[2392]);}}_vUqU=_vYfG;}_fTsN();$(window).resize(function(){$(_s7BfZ[2393]).css(_s7BfZ[2394],$(_s7BfZ[2395]).width()+_s7BfZ[2396]);});}var _vVeK=0;function _fAiD(){var _vDwQ=$(_s7BfZ[2397]).width();var _vRyU=$(_s7BfZ[2398]).height();$(_s7BfZ[2399]).addClass(_s7BfZ[2400]);$(_s7BfZ[2401]).find(_s7BfZ[2402]).css(_s7BfZ[2403],_vDwQ+_s7BfZ[2404]).css(_s7BfZ[2405],_vRyU+_s7BfZ[2406]);if($(_s7BfZ[2407]).length==0){$(_s7BfZ[2408]+_vRyU+_s7BfZ[2409]).insertAfter($(_s7BfZ[2410]));}}function _fBzT(){$(_s7BfZ[2411]).removeClass(_s7BfZ[2412]);$(_s7BfZ[2413]).find(_s7BfZ[2414]).css(_s7BfZ[2415],_s7BfZ[2416]);$(_s7BfZ[2417]).remove();}if(STICKY_MENU!=_s7BfZ[2418]&&typeof(IE)==_s7BfZ[2419]){$(window).scroll(function(){if($(_s7BfZ[2420]).css(_s7BfZ[2421])==_s7BfZ[2422]||$(_s7BfZ[2423]).css(_s7BfZ[2424])==_s7BfZ[2425]||$(_s7BfZ[2426]).css(_s7BfZ[2427])==_s7BfZ[2428]){_fBzT();return;}var _vIsS=$(_s7BfZ[2429]).offset().top;var _vKtX=$(window).scrollTop();if(_vKtX>_vIsS){switch(STICKY_MENU){case ‘up’:if(_vKtX<_vVeK){_fAiD();}else{_fBzT();}break;case 'down':if(_vKtX>_vVeK){_fAiD();}else{_fBzT();}break;default:_fAiD();break;}} else{_fBzT();}_vVeK=_vKtX;});}function _fXyH(){var _vJzG=$(_s7BfZ[2430]).height();$(_s7BfZ[2431]).addClass(_s7BfZ[2432]);$(_s7BfZ[2433]).css(_s7BfZ[2434],$(window).width()+_s7BfZ[2435]);if($(_s7BfZ[2436]).length==0){$(_s7BfZ[2437]+_vJzG+_s7BfZ[2438]).insertAfter($(_s7BfZ[2439]));}}function _fNgP(){$(_s7BfZ[2440]).removeClass(_s7BfZ[2441]);$(_s7BfZ[2442]).css(_s7BfZ[2443],_s7BfZ[2444]);$(_s7BfZ[2445]).remove();}var _vPtO=false;if(STICKY_MOBILE_MENU!=_s7BfZ[2446]&&typeof(IE)==_s7BfZ[2447]){if($(_s7BfZ[2448]).is(_s7BfZ[2449])){$(_s7BfZ[2450]).addClass(_s7BfZ[2451]);}$(window).scroll(function(){if(_vPtO){_vPtO=false;return;}if($(_s7BfZ[2452]).css(_s7BfZ[2453])==_s7BfZ[2454]||$(_s7BfZ[2455]).css(_s7BfZ[2456])!=_s7BfZ[2457]&&$(_s7BfZ[2458]).css(_s7BfZ[2459])!=_s7BfZ[2460]){_fDgP();_fNgP();return;}var _vIsS=$(_s7BfZ[2461]).offset().top;var _vKtX=$(window).scrollTop();if(_vKtX>_vIsS){switch(STICKY_MOBILE_MENU){case ‘up’:if(_vKtX<_vVeK){_fXyH();}else{_fDgP();_fNgP();}break;case 'down':if(_vKtX>_vVeK){_fXyH();}else{_fDgP();_fNgP();}break;default:_fXyH();break;}} else{_fNgP();}_vVeK=$(window).scrollTop();if(_vVeK!=_vKtX){_vPtO=true;}});}function _fGoB(){var _vTgV=new Array();$(_s7BfZ[2462]).each(function(){var _vRrW=$(this).attr(_s7BfZ[2463]);if(!(_vRrW.has(_s7BfZ[2464])||_vRrW.has(_s7BfZ[2465]))&&_vRrW.has(_vKmD.host)){_vTgV.push(_vRrW);}});if(_vTgV.length==0){window.location.href=_vKmD.host;}else{window.location.href=_vTgV[_fFkO(0,_vTgV.length-1)];}}$(document).on(_s7BfZ[2466],_s7BfZ[2467],function(_vJoF){_vJoF.preventDefault();$(_s7BfZ[2468]).html(_s7BfZ[2469]);$.get(_vKmD.feed+_s7BfZ[2470],function(json){json=_fAhY(json);if(!json){_fGoB();return;}json=new _fZeV(json);if(json.total_entry==0){_fGoB();return;}$.get(_vKmD.feed+_s7BfZ[2471]+_fFkO(1,json.total_entry),function(json){json=_fAhY(json);if(!json){_fGoB();return;}json=new _fZeV(json);if(json.entry.length==0){_fGoB();}else{window.location.href=json.entry[0].link;}},_s7BfZ[2472]);},_s7BfZ[2473]);});
} /* end of main_js */

//]]>

Nguồn tham khảo: http://www.thucduonghiendai.info/2018/11/banh-trang-lui-chay.html

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE